Follow Tiendientu on Telegram

400 triệu SOL sắp được giải phóng sẽ được phân phối như thế nào?

Tris 05/01/2021

Follow Tiendientu on Telegram

Đến ngày 7.1.2021, tổng số token SOL được giải phóng xấp xỉ 435,361,717 token, chưa tính đến số phần thưởng lạm phát. Có thể, số SOL được mở khóa chính xác sẽ có đôi chút khác biệt vì tùy thuộc vào các trình xác thực. Song, về cơ bản thì mức chênh lệch sẽ không quá 5%. 

Các token này sẽ được phân phối như sau:

Nhân viên, nhà cung cấp dịch vụ: 74,591,571

Nhiều hợp đồng đã được chỉ định ngày vesting khác nhau. 48,134,011 sẽ được giải phóng vào ngày 7.1.2021.

Nhà đầu tư SAFT: 176,949,616

Những nhà đầu tư đã mua token dạng SAFT sẽ được trả token vào cùng ngày 7.1.2021. Số lượng token cho nhà đầu tư SAFT là 176,949,616. Đến ngày 1.12.2020,

Các nhà sáng lập: 31,250,000

Một nửa số token của các nhà sáng lập sẽ được mở khóa. Số token dự kiến được giải phóng vào ngày 7.1.2021 là 31,250,000. Một nửa token còn lại sẽ được mở khóa hàng tháng, trong vòng 24 tháng tiếp theo.

Các trình xác thực (validator): 300,000 SOL

Vào ngày 1.7.2021, tối đa có 300,000 SOL sẽ được mở khóa. Số còn lại do các validator kiếm được sẽ được phân phối và mở khóa dần từ tháng 5.2021.

Cộng đồng và Quỹ: 8,000,000 SOL

Số token còn lại do Solana Foundation và Solana Labs nắm giữ. Pool cộng đồng hiện tại không được khóa trong hợp đồng thông minh kể từ khi token được phát hành. Tuy nhiên, Solana Foundation đã cam lết không đưa quá 8,000,000 SOL vào lưu thông trong mỗi tháng, kể từ cuối năm 2020.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org