Follow Tiendientu on Telegram

7 cơ quan trong tổ chức Liên Hiệp Quốc đang nghiên cứu các ứng dụng Blockchain

Satoshi Nakatomoon 27/04/2017

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu-cac-ung-dung-blockchain-001

CoinDesk có báo riêng cho tuần này rằng chương trình Lương Thực Thế Giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc muốn thúc đẩy các cryptocurrency như Ethereum để chuyển viện trợ tài chính cho các khu vực nghèo khó. Một thử nghiệm thí điểm dự kiến sẽ tổ chức vào tháng tới gồm 10.000 người nhận viện trợ, dự kiến tăng lên 500.000 người vào năm tới.

Các ứng dụng Blockchain đang được LHQ tập trung vào

Tuy nhiên, dự án này chỉ là một phần của một nỗ lực rộng hơn về Blockchain của Liên Hiệp Quốc.

Văn phòng Liên Hiệp Quốc cho các dịch vụ dự án (UNOPS) đã tổ chức một nhóm chuyên tập trung vào Blockchain, trong đó bao gồm WFP, mà còn có chương trình Phát Triển LHQ (UNDP), Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF), Women UN, Cao ủy về người tị nạn (UNHCR) và nhóm phát triển LHQ (UNDG).

Theo một báo cáo ngày 24.4 của UNOPS, nhóm được mời là các bên liên quan đến ngành công nghệ Blockchain.

UNOPS và các tổ chức thành viên của nhóm Blockchain LHQ đã và đang phân tích khả khả năng ứng dụng các dịch vụ hiện có hay dịch vụ trên nền tảng Blockchain mới nổi và tiến hành nghiên cứu thị trường cho các ứng dụng này, các cộng nghệ liên quan, các công cụ … cho việc phục vụ các tổ chức quốc tế“.

Trong số các ứng dụng Blockchain được đưa ra thảo luận có những ứng dụng trong tiền tệ kỹ thuật số, công cụ quản lý chuỗi cung ứng, tự kiểm soát các khoản thanh toán, quản lý danh tính và lưu trữ dữ liệu.

Jack – tiendientu.org

coindesk  – 27.4.2017
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org