Follow Tiendientu on Telegram

About Founder: Tiendientu.org

NHK Team 05/08/2020

Tiendientu.org là một trong những trang tin tức về tiền điện tử/tiền mã hóa và công nghệ blockchain hàng đầu tại Việt Nam. 

Được thành lập từ 2016 bởi Mr: Trương Ngọc Vương, một trong những người đi tiên phong về lĩnh vực tiền điện tử, tiền mã hóa tại Việt Nam.

Thông tin về Founder:

  • Name: Trương Ngọc Vương
  • Chức vụ: Giám đốc điều hành & Người sáng lập

Xã hội:

  1. https://www.facebook.com/kryptonite.gem
  2. https://instagram.com/kryptonite.gem

Hiện tại, tiendientu.org luôn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh cung cấp kiến thức, tin tức chuẩn xác và mới nhất về Bitcoin, Altcoin – xu hướng, biến động thị trường, các quy định pháp lý và ứng dụng công nghệ blockchain.

Đánh giá