About us

Satoshi Nakatomoon 16/08/2018

About Tiendientu.org

Tiendientu.org is a publication covering cryptocurrency, blockchain technology, decentralized applications, and financial technology. We offer the latest news about trend and price volatility, analysis the opinion of expert and commentary from the digital asset community.

The world of cryptocurrency flourishes and develop each passing day. With a rising number of institutions, businesses, startups, and consumers adopting as well as stepping into this technology, we, Tiendientu.org team are motivated to spend every day at work to offer knowledge, information about these innovation and development to the community.


Our official Channels

Website: 

Facebook Fanpage: 

Telegram Channel: 


Our partners/clients

 


Get in Touch [For advertising, partnership or any purpose]:

Email: contact@tiendientu.org

Phone: +84 963.215.047 (SMS, Telegram)

WeChat: @trisTDT


Giới thiệu về Tiendientu.org

Tiendientu.org là nơi cung cấp những thông tin mới nhất, khách quan nhất về tiền điện tử và công nghệ blockchain tại Việt Nam. Tiendientu.org cung cấp thông tin về tiền mã hoá, công nghệ blockchain, ứng dụng phân quyền, và công nghệ tài chính. Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến những thông tin mới nhất về: xu hướng, biến động thị trường, cập nhật giá, phân tích dựa trên ý kiến của các chuyên gia đầu ngành và bình luận từ cộng đồng.

Thế giới tiền mã hoá đã bắt đầu bùng nổ và phát triển lên từng ngày. Khi ngày càng có nhiều tổ chức tài chính, doanh nghiệp, công ty khởi nghiệp và cá nhân chấp nhận cũng như tham gia vào ngành công nghiệp này, đội ngũ Tiendientu.org càng có thêm lý do và động lực để làm việc, mang đến những kiến thức, thông tin giá trị cho cộng đồng.

Liên hệ [Quảng cáo, hợp tác, hoặc các nội dung khác]:

Email: contact@tiendientu.org

Phone: +84. 963.215.047 (SMS, Telegram, Zalo)

Đánh giá