Follow Tiendientu on Telegram

Pháp lý cryptocurrency tại Ấn Độ

Ấn độ bác bỏ lệnh cấm tiền điện tử của ngân hàng trung ương

Tris 04/03/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Tòa án tối cao Ấn Độ Ấn Độ đã bác bỏ một chỉ thị của ngân hàng trung ương lên tiền điện tử tại nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này.

Tháng 4/2018, Ngân hàng Dự Trữ Ấn Độ đã quyết định cấm các ngân hàng cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch tiền điện tử. Đến nay, các thẩm phán của toàn án tối cao đã đồng ý với kiến nghị của các sàn giao dịch tiền điện tử, các công ty khởi nghiệp về việc bác bỏ lệnh cấm kia.

Phán quyết này là một liều thuốc “kích thích” cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp tiền mã hóa ở Ấn Độ bởi chính phủ liên bang vẫn đang hoài nghi cân nhắc ban hành các quy định nghiêm ngặt.

Tòa án tối cao đang xét xử riêng một vụ án khác, trong đó cơ quan này sẽ quyết định các quy định đối với tiền kỹ thuật số. Dường như phán quyết mới này có thể làm suy yếu ý tưởng ban hành các quy tắc nghiêm ngặt.

Trong khi đó, ngân hàng trung ương Ấn Độ vẫn đang nghiên cứu  tạo ra đồng tiền kỹ thuật số quốc gia ngay cả khi tăng cường đàn áp các công cụ ẩn danh như Bitcoin, với lý do là ngăn chặn nguy cơ rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác.

Những người ở phe phản đối đã lập luận rằng ngân hàng trung ương không được trao quyền ban hành lệnh cấm đối với các giao dịch tiền điện tử và chỉ thị của ngân hàng đã không được nghiên cứu đầy đủ.

Theo Bloomberg

Follow Tiendientu on Telegram