Follow Tiendientu on Telegram

Bảy ngân hàng lớn chọn IBM để xây dựng Digital Trade Chain

Satoshi Nakatomoon 04/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram
 Bảy ngân hàng lớn là Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale và UniCredit đã thông báo quyết định chọn IBM để xây dựng hệ thống thương mại quốc tế dựa trên nền tảng Blockchain là Digital Trade Chain (DTC).
Nền tảng DTC được thiết kế để hợp lý hóa thương mại trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trên khắp Châu Âu. Theo thông báo thì IBM đã trúng thầu dự án này.
DTC sẽ chạy trên Hyperledger và IBM Cloud, nó sẽ kết nối tất cả các bên thông qua internet và các thiết bị di động. Do đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiến hành các giao dịch thương mại xuyên biên giới một cách minh bạch. Hơn nữa, nền tảng này dự kiến sẽ hỗ trợ tất cả ngân hàng có liên kết với DTC, các đối tác trong nước và các thị trường Châu Âu. Nền tảng DTC cũng sẽ bắt đầu hợp tác phát triển với những đối tác mới và thúc đẩy tăng trưởng thương mại. Ngân hàng thế giới báo cáo rằng 50% các doanh nghiệp vừa và nhỏ không tiếp cận được nguồn vốn vay. Theo Rudi Peeters, CIO của KBC, nền tảng DTC sẽ giúp sắp xếp lại các thị trường này.
Peeters phát biểu:

“Để làm cho mạng lưới Digital Trade Chain trở thành hiện thực và phục vụ được hàng ngàn khách hàng, chúng tôi đã chọn IBM để giúp nhanh chóng đưa hệ thống mở rộng này vào thực tế. Tính chuyên môn của các ngân hàng sẽ giúp tạo ra một nền tảng mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Châu Âu có thể giúp giao dịch nhanh chóng, dễ dàng và chi phí thấp hơn.” 

DTC được thành lập vào tháng 1/2017 sau khi 7 ngân hàng đã ký kết một cam kết phát triển và thương mại hoá nền tảng này cho nền tài chính toàn cầu. Kết quả là DTC được hình thành sau khi các ngân hàng tham gia đóng góp vốn cho dự án này. Nền tảng DTC dự kiến sẽ được áp dụng vào thực tế vào cuối năm 2017.
Xem thêm:
ThuyDo – tiendientu.org
ethnews – 7.4.2017
Follow Tiendientu on Telegram