Follow Tiendientu on Telegram

Ứng dụng Blockchain trong doanh nghiệp

Bệnh viện Y khoa Đài Bắc ứng dụng Blockchain vào quản trị hồ sơ y tế

When Lambor 03/09/2018

Follow Tiendientu on Telegram

 Là một phần trong công tác củng cố chính sách hệ thống y tế theo cấp bậc của chính phủ, Bệnh viện Đại học Y khoa Đài Bắc đã ra mắt nền tảng lưu trữ hồ sơ ý tế dựa trên Blockchain.


Ứng dụng Blockchain vào y tế

Theo tờ Thời báo Đài Bắc, ứng dụng Healthcare Blockchain Platform sẽ được sử dụng để cải thiện các dịch vụ giới thiệu bệnh nhân và tích hợp thêm nhiều network chăm sóc sức khỏe để mọi người dễ dàng truy cập vào hồ sơ y tế của mình.

Được biết, ứng dụng này sẽ là một one-stop referral (điểm giới thiệu một lần) và là dịch vụ chăm sóc dài hạn nhằm hỗ trợ cho chính sách Hệ thống Y tế Phân cấp của chính phủ.

Dự án có sự hợp tác của hơn 100 phòng khám cộng đồng và sử dụng công nghệ Blockchain trong việc giải quyết các “common pain points – điểm khó khăn phổ biến” trong chăm sóc sức khỏe. Chúng bao gồm công tác chuyển giao dữ liệu giữa các tổ chức y tế, cổng thông tin bệnh nhân cá nhân và quy trình giới thiệu bác sĩ.

Blockchain ngày càng được ứng dụng vào đời sống thực.

Báo cáo lưu ý:

“Thông qua smart contract, các bệnh viện và phòng khám có thể yêu cầu cũng như cho phép chia sẻ hồ sơ bệnh nhân một cách dễ dàng và an toàn hơn.”

Cũng theo đó, giám đốc bệnh viện Chen Ray-jade cho biết:

“Công nghệ này sẽ cung cấp hướng đi mới trong quá trình đồng bộ hóa các hồ sơ y tế điện tử giữa các bệnh viện với nhau. Đồng thời, ứng dụng đi kèm với tính năng bảo mật và đòi hỏi phải có sự đồng ý của người dùng trước khi bất kỳ hoạt động chuyển giao nào xảy ra.”

Và đây không phải lần đầu Blockchain được ứng dụng vào quản trị dữ liệu y tế

Có thể nói chính phủ Đài Bắc đã lựa chọn một hướng đi khá đúng đắn cho lĩnh vực y tế, bắt kịp với các cơ sở y tế khác trên thế giới thông qua ứng dụng công nghệ sổ cái vào quản lý dữ liệu y tế.

Hồi đầu tháng 8.2018, một hệ sinh thái Big Data về mảng y tế dành cho công tác lưu trữ và chuyển giao thông tin di truyền và thông tin cá nhân đã được phát triển bởi hai công ty, một là công nghệ sinh học Macron của Hàn và công nghệ địa phương Bigster.

Bệnh viện Y khoa Đài Bắc ứng dụng Blockchain vào quản trị hồ sơ y tế ă
Bước vào năm 2018, có hai điều rõ ràng đó là ngành Y tế đã sẵn sàng để chuyển biến và công nghệ Blockchain có cơ hội lớn để dẫn dắt sự chuyển biến đó.

Động thái này dự kiến sẽ định hình lại cảnh quan y tế toàn cầu bằng cách cho phép lưu trữ an toàn và chuyển giao một lượng lớn thông tin di truyền và thông tin cá nhân thông qua Blockchain.

Theo đó, tập đoàn tư vấn Camelot của Đức cũng vừa ra mắt nền tảng công nghệ Blockchain tương tự, cũng ứng dụng vào quản trị dữ liệu y tế vào tháng 4.2018.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org