Follow Tiendientu on Telegram

Phân tích về Bitcoin (BTC)

Biểu đồ tuần của Bitcoin xuất hiện điểm giao cắt vàng như 3 năm trước

Tris 09/12/2019

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Biểu đồ tuần của Bitcoin đã xuất hiện giao cắt vàng tương tự như hơn ba năm trước. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường sắp tăng gía? 

Trên biểu đồ tuần của Bitcoin, đường MA-50 đã cắt phía trên đường MA-100. Điểm cắt này chính là một điểm giao cắt vàng (golden cross). Giao cắt vàng tương tự từng xuất hiện vào tháng 5/2016.

Golden cross xuất hiện khi đường trung bình động ngắn hạn cắt phía trên đường trung bình động dài hạn, trong một khung thời gian cụ thể (ngày, tuần, tháng). Ở đây, trên biểu đồ tuần của Bitcoin, đường MA-50 đã cắt phía trên đường MA-100.

bieu-do-tuan-bitcoin-giao-cat-vang
Ảnh: Coindesk.

Nhìn vào hình bên trái (giai đoạn 2015-2016), giá Bitcoin đã tăng hơn 150% từ $198 lên $502 trong 11 tuần, tính đến 8/11/2015. Sau đó, Bitcoin điều chỉnh trong vùng giá $360 – $470 trước khi tiến đến vùng giao cắt vàng vào tháng 5/2016.

Golden cross đã xuất hiện vào thời điểm ba tháng trước sự kiện Bitcoin Halving (tháng 8/2016). Đến ngày 20 tháng 6, Bitcoin đã tăng hơn 120%, lên trên $775.

Tuy nhiên, trước điểm giao cắt vàng của biểu đồ tuần mới đây, xu hướng của thị trường là giảm giá. Bitcoin đã mắc kẹt trong kênh giá giảm trong bốn tháng liền. Do đó, golden cross này có thể là kết quả từ đợt tăng mạnh từ $4,000 lên $13,880 của giai đoạn tháng Tư đến tháng Sáu. Vì thế, nhìn từ chart tuần, Bitcoin chỉ có thể xuất hiện xu hướng tăng giá nếu phá lên trên kênh giá giảm.

Giá Bitcoin hiện tại:

Follow Tiendientu on Telegram