Follow Tiendientu on Telegram

Bilur coin là gì? Đồng tiền trong mua bán dầu thách thức Bitcoin

Satoshi Nakatomoon 03/05/2017

Follow Tiendientu on Telegram
bilur-coin-01
Bilur coin có gì để thách thức Bitcoin

Một loại tiền ảo mới – Bilur muốn cạnh tranh với Bitcoin. Công ty tài chính R Fintech tại London vừa trình bày một loại tiền ảo mới liên quan tới giá dầu tại Geneva.

Theo giám đốc Ignacio Ozcariz của Fintech nói “Bilur là loại tiền ảo có “giá trị thực””. Cùng với công ty Brent thiết lập giá trị 6.5 thùng ở Biển Bắc Brent với 1 Bilur, hiện tương đương với 326 euro. Mặc dù, Bitcoin trở thành đồng tiền được chấp nhận bởi các thương gia trên toàn thế giới về phương tiện thanh toán nhưng với Bilur thì không.

Bilur coin là gì ?

bilur-coin-02
Bilur coin tiền ảo giá trị thực

Bilur là một loại tiền số, dựa trên mạng lưới ngang hàng đồng thuận cho phép một hệ thống tiền mới và phân cấp hoàn toàn. Bilur sẽ được hỗ trợ bởi các đơn vị dự trữ năng lượng.

1 Bilur = 1 tấn dầu (tương đương TOE) = 11.6 MWh của năng lượng
1 TOE Brent crude = 6.481 barrels x Dated Brent price*

Theo giá trung bình của Brent Barrel vào 2/2017 thì 1 Bilur = 356.45 USD

Tại sao lại sử dụng Bilur coin ?

Bilur có giá trị thực vì nó được hẫu thuẫn bởi hàng hóa ( tính theo hàng hóa).

Bilur là một khoản đầu tư an toàn. Đây là tài sản an toàn trong thời khủng hoảng.

Bilur độc lập. Không có tổ chức tài chính nào tham gia phát triển.

Bilur không có phí giao dịch. Chỉ có một chi phí bảo trì tối thiểu hàng ngày là 0.01%

Bilur có thể kết hợp với các sản phẩm – chiến lược tài chính khác.

Quản lý Bilur thân thiện: dễ dàng để đăng ký, dễ dàng hoạt động từ khắp mọi nơi tại mọi thời điểm.

Bilur sử dụng công nghệ tương lai (Blockchain – sổ cái phân tán).

Bilur-coin-03
Bilur sử dụng công nghệ tương lai

Bilur làm việc như thế nào ?

Bilur sử dụng công nghệ sổ cái phân tán, DLT (Blockchain) với cơ chế Proof-of-Stake và Public Private Encryption tiên tiến hơn so với cộng nghệ của Bitcoin.

Hệ sinh thái của Bilur

Hợp đồng đầu tiên cung cấp 1.000.000 barrel để hỗ trợ khoảng 55 triệu USD trong việc mua bán Bilur.

Jack – tiendientu.org

bitcoin news – 5.3.2017
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org