Bitcoin Halving Countdown

Bitcoin Halving là gì?

Halving (giảm một nửa) hay Halvening là quy trình giảm một nửa số phần thưởng cho thợ đào khi họ khai thác được một khối Bitcoin mới. Bitcoin Halving diễn ra định kỳ, giúp làm giảm tốc độ tạo ra thêm Bitcoin mới.

Bitcoin Halving diễn ra như thế nào?

Halving diễn ra tự động. Hàm khởi chạy halving đã được cài đặt sẵn trong giao thức Bitcoin. Bạn có thể tìm thấy hàm này trên Bitcoin Core Github.

Một đọan mã Bitcoin có viết:

CAmount GetBlockSubsidy(int nHeight, const Consensus::Params& consensusParams)
{
  int halvings = nHeight / consensusParams.nSubsidyHalvingInterval;
  // Force block reward to zero when right shift is undefined.
  if (halvings >= 64)
    return 0;

  CAmount nSubsidy = 50 * COIN;
  // Subsidy is cut in half every 210,000 blocks which will occur approximately every 4 years.
  nSubsidy >>= halvings;
  return nSubsidy;
}

Theo đó, cứ sau mỗi 210,000 khối được tạo ra, phần thưởng cho mỗi khối sẽ giảm đi một nửa. Ước tính mỗi 210,000 khối được đào lên trong khoảng thời gian là 4 năm. Trong lần halving thứ 3 sắp tới (5/2020), phần thưởng sẽ giảm từ 12,5 BTC xuống còn 6,25 BTC.

Lịch diễn ra Bitcoin Halving

Có tất cả 32 sự kiện Halving cho đến khi đồng BTC cuối cùng được đào lên. Sau đó, sẽ không còn sự kiện halving nào nữa.

Tính đến tháng 1 năm 2020, đã có 2 sự kiện Bitcoin Halvening xảy ra. Halving lần 1 xảy ra vào ngày 28/11/2012, tại block thứ 210,000. Lần thứ 2 xảy ra vào ngày 9/7/2016, tại block thứ 420,000.

Halving sẽ diễn ra tại mỗi 210,000 block, tương đương 4 năm. Mỗi lần halving diễn ra, phần thưởng khối gỉam đi một nửa.

Dưới đây là lịch các lần halving gần nhất. Đáng chú ý, giá Bitcoin tại các đợt halving trước đây đều tăng.

lich bitcoin halving

Vì sao Halving quan trọng?

Bitcoin có tổng cung cố định là 21 triệu coin. Halving – giảm một nửa phần thưởng khối giúp đảm bảo số Bitcoin được phát hành ở tốc độ ổn định. Nhờ đó, tỷ lệ lạm phát của Bitcoin được kiểm soát.

Điều này tạo nên sự khác biệt giữa các tiền mã hoá và tiền pháp định – thứ có nguồn cung vô hạn.

Điều gì xảy ra với các thợ đào?

Thợ đào cần tiếp tục sử dụng tài nguyên để duy trì mạng lưới Bitcoin. Nhưng chuyện gì xảy ra khi phần thưởng của họ chỉ còn một nửa?

Vì Halving làm giảm phần thưởng đào, động lực của thợ đào để tiếp tục làm việc trên mạng lưới Bitcoin sẽ giảm đi. Điều này có thể khiến số lượng thợ đào Bitcoin ít đi và độ an toàn của mạng lưới Bitcoin sẽ ít được bảo hơn trước. Để đảm bảo lợi ích cho thợ đào, giá Bitcoin sẽ tăng hoặc phí giao dịch Bitcoin sẽ tăng.