Pháp lý cryptocurrency tại Mỹ

Nhân viên SEC: Bitcoin không phải là chứng khoán

Abraham 07/10/2019

tiendientu-header Bitcoin không phải là chứng khoán, theo một lá thư gửi ngày 1/10 của nhân viên Phòng Quản lý Đầu tư của SEC.


Cipher Technologies Bitcoin Fund (gọi tắt là Cipher) đã đệ trình lên SEC đơn đăng ký để trở thành một quỹ đầu tư dạng kín và một “công ty đầu tư” theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940 (Đạo luật ’40).

Trong văn bản đệ trình lên Ủy ban và thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp, Cipher đã nhận định rằng Bitcoin là một loại chứng khoán.

Về phần mình, nhân viên SEC không đồng ý với lý luận trên. Dựa theo khuôn khổ phân tích tài sản kỹ thuật số được phát hành đầu năm nay, SEC đã phản hồi rằng:

“Chúng tôi không tin rằng những người mua Bitcoin hiện tại đang dựa vào nỗ lực quản lý và kinh doanh của người khác để tạo ra lợi nhuận.

Theo đó, bởi vì Cipher dự định đầu tư số tài sản của mình vào Bitcoin theo cấu trúc hiện tại, nó không đáp ứng định nghĩa về một “công ty đầu tư” theo Đạo luật ’40 và đã nộp đơn không đúng vào Mẫu N-2.”

Hơn nữa, nếu Bitcoin là chứng khoán, thì nó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề quan trọng khác. Chẳng hạn như Bitcoin sẽ là chứng khoán chưa qua đăng ký và quỹ Cipher sẽ trở thành công ty bảo lãnh.

tiendientu.org-sec-bitcoin-la-chung-khoan-2.jpg
Theo bức thư của SEC, cơ quan này không phân loại Bitcoin là chứng khoán.

Nhân viên SEC cũng lưu ý rằng Cipher không giải quyết được các vấn đề bảo vệ nhà đầu tư và pháp lý quan trọng, đặc biệt là liên quan đến định giá, lưu ký và thao túng trên thị trường. Đó là những lo ngại mà SEC đã nêu ra vào đầu năm nay.

Vì những lý do này, nhân viên kết luận rằng Cipher đăng ký không chính xác và sẽ không tiến hành đánh giá thêm. Tuy nhiên, công ty có thể điều chỉnh cấu trúc thay thế thông qua những đơn đăng ký khác.

Mặc dù bức thư trên không phải là thông cáo báo chí chính thống, nhưng nó thể hiện thái độ rõ ràng của SEC.

Cơ quan quản lý này không cho rằng Bitcoin là chứng khoán. Hơn nữa, nó cho thấy SEC đang dựa vào khung tài liệu ban hành đầu năm nay để hướng dẫn và xem xét tài sản kỹ thuật số nào là chứng khoán hay không.

BVNEX