Follow Tiendientu on Telegram

Bitcoin – SegWit2x và Replay attack

Quyết Huỳnh 23/08/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Bất cứ khi nào một Hardfork sắp xảy ra, sẽ có một thuật ngữ thường xuất hiện thường xuyên – Replay attack ( được gọi là sự tấn công trở lại). Vì sao thuật ngữ này liên quan đến SegWit2x sẽ được thảo luận dưới đây.

Sổ cái cho tất cả mọi người

Blockchain cho phép mỗi người sử dụng có cái nhìn cận cảnh vào tất cả các giao dịch giữa những người sử dụng – ít nhất là ở Blockchain công khai. Bất kỳ người sử dụng nào có một giao dịch có thể nhìn vào dữ liệu của các Block trên Blockchain. Giống như tờ séc trong cuốn sổ – mọi người có thể thấy được từng tờ séc và ký tên.

Chữ ký, như chúng ta đã biết trong cuộc sống hằng ngày, cũng đã có phiên bản số. Nó được gọi với cái tên là “chữ ký số”. Tạo ra một chữ ký số để hợp thức hóa văn bản cũng tương tự như tạo ra chữ ký tay. Không phải ký bằng tay, chữ ký số được ký bởi code riêng biệt, để chứng minh quyền sở hữu lên coin của bạn.

Không ai được biết private key đó từ chữ ký số, nhưng bất kỳ ai cũng có thể sử dụng thuật toán để tìm ra người chủ chữ ký đó là ai.

Bitcoin và Bitcoin Cash

Vào ngày 1.8, rất nhiều người dùng đã thấy một Hardfork từ Bitcoin. Bitcoin Cash phân chia từ chuỗi chính: bất kỳ ai sở hữu Fork BTC đều có số lượng BCH tương đương với số lượng BTC đang giữ. Blockchain đã “fork” và tiền hiện nay đều đã có ở 2 nhánh sau khi phân tách.

Vì khi chia tách – 2 coin đều không còn sự khác biệt, những kẻ ranh mãnh với ý đồ xấu có cơ hội trà trộn vào trục lợi. Nếu Alice đang thực hiện một giao dịch với Bob bằng BTC, Charlie có thể quan sát mọi thứ trên Blockchain. Charlie thấy được chữ ký điện tử, những văn bản được ký, và chỉ cần cài vào lại BCH Blockchain. Kết quả là một giao dịch mà Bob không muốn sẽ được thục hiện trên BCH Blockchain. Ai đó chỉ việc “tua lại” toàn bộ quá trình, vì vậy được gọi là “replace attrack”.

Để replace attrack này không xảy ra, bạn cần phải cài đặt một sự bảo vệ được gọi là replay protection. Trên Block BCH, điều này được thực hiện với một sự thay đổi nhỏ khi tạo ra chữ ký. Sau đó, chữ ký giữa BCH và BTC không còn được đồng nhất nữa.

Điều này có ý nghĩa gì với SegWit2x?

Cuối cùng, Hardfork sẽ lại tạo ra SegWit2x. Và chúng ta lại có 2 nhánh và chúng ta cần phải có sự bảo vệ. Tuy nhiên, đội ngũ phát triển Bitcoin, từ chối thiết lập một sự “replace protection” mới: vì thời gian quá ngắn cho tới khi fork xảy ra, ít nhất là cần 12 tháng nữa.

Chưa chắc những điều kiện này sẽ được bàn bạc và sẽ được đưa ra. Có vài phương án trong trường hợp Coin mixer tạo ra một sự tấn công trở lại sau đó, thì giải pháp vẫn còn ở trong vòng bàn luận. Hiện nay chưa có lý do nào để lo lắng. Bitcoin và Bitcoin Cash đã cho thấy hầu hết người sử dụng đều không có thay đổi – nhưng ít nhất thì bạn cũng biết sẽ có một replace attack mới sẽ xảy ra.

Video đề xuất:

TÌm hiểu về sự chia tách và Bitcoin Cash

Phỏng vấn anh Lê Huy Hoà trên bản tin tài chính kinh doanh về Bitcoin Cash.Nguồn VTV1 – Bản tin tài chính Kinh doanh

Posted by Tiền điện tử on Tuesday, 1 August 2017

Xem thêm:

D.Bich – tiendientu.org

thebitcoinnews – 23.8.2107

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org