Đào Bitcoin (mining Bitcoin)

Bitcoin vừa trải qua lần điều chỉnh độ khó đào lớn thứ 2 trong lịch sử

Tris Vuong 26/03/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Độ khó đào Bitcoin đã giảm gần 16%, đây là điều chỉnh độ khó lớn thứ 2 trong lịch sử của Bitcoin. Lần cuối cùng điều chỉnh độ khó diễn ra, giá Bitcoin đã giảm hơn 50%.

Điều chỉnh độ khó đào Bitcoin

Độ khó đào Bitcoin được thiết kế để tự động điều chỉnh qua mỗi 2,016 block (khối), tương đương với thời gian là khoảng 2 tuần. Điều chỉnh độ khó thay đổi dựa trên hash rate của mạng lưới và xảy ra thường xuyên để đảm bảo rằng mạng lưới tiếp tục xử lý các block mới với tốc độ chuẩn là 10 phút.

Nếu trong suốt 2 tuần, hash rate tăng, thì độ khó sẽ tăng theo, tạo thách thức cho các miner. Còn, nếu hash rate giảm, độ khó cũng sẽ giảm xuống để tạo điều kiện cho thợ đào.

Lịch sử điều chỉnh độ khó đào Bitcoin

Như tiendientu.org đã báo cáo, một trong những lần điều chỉnh độ khó lớn nhất của Bitcoin đã diễn ra vào ngày 25/3, với mức điều chỉnh 15,95%.

Lần gần nhất độ khó đào Bitcoin giảm mạnh là vào ngày 25/2/2020, lúc này Bitcoin được giao dịch ở giá $9,989.39. 3 ngày sau đó, Bitcoin giảm mạnh đến $8,785. Đến ngày 14 tháng 3, giá BTC lao dốc về  $4,830.

Biều đồ biến đổi độ khó đào BTC và giá BTC.

Lần điều chỉnh giảm đáng kể trước đó đã xảy ra vào ngày 7 tháng 11 năm 2019. Giá Bitcoin vào ngày này đóng cửa ở mức $9.310. Vài mươi ngày sau, ngày 26 tháng 11, giá giảm xuống còn $6,907.

Song, trong lịch sử của Bitcoin, lần điều chỉnh độ khó lớn nhất rơi vào 9 năm trước, với mức giảm độ khó là 18.03%.

Follow Tiendientu on Telegram