Follow Tiendientu on Telegram

Kiến thức Cryptocurrency và Blockchain

Blockchain và Cơ Sở Dữ Liệu truyền thống khác nhau như thế nào?

Abraham 27/02/2018

Như đã được đề cập trong bài Công nghệ Blockchain là gì?, sự khác biệt giữa cơ sở dữ liệu truyền thống và blockchain bắt đầu từ cấu trúc, hay là cách các công nghệ được sắp xếp.

Một cơ sở dữ liệu chạy trên nền tảng World Wide Web hầu hết đều sử dụng cấu trúc khách hàng – máy chủ (client-server).

Một người dùng (khách hàng) với tài khoản được cho phép có thể thay đổi dữ liệu đầu vào đã được lưu trữ ở máy chủ trung tâm. Bằng cách thay đổi “bản sao chính” ngay khi một người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu bằng máy tính cá nhân, họ sẽ có bản cập nhật của dữ liệu nhập vào cơ sở dữ liệu. Các quản trị viên kiểm soát cơ sở dữ liệu, cơ quan trung tâm cho phép và duy trì quyền truy cập của người dùng.

Điều này không hoàn toàn giống với blockchain.

Với cơ sở dữ liệu blockchain, mỗi người tham gia đều phải duy trì, tính toán và cập nhật dữ liệu đầu vào mới cho cơ sở dữ liệu. Tất cả các node làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng chúng đi đến cùng một kết luận, để tự bảo mật cho mạng lưới.

Và hệ quả của sự khác biệt này là blockchain thích hợp làm một hệ thống bản ghi phục vụ cho các mục đích nhất định, trong khi một cơ sở dữ liệu tập trung lại hỗ trợ cho các chức năng khác.

Phân quyền kiểm soát

Blockchain cho phép các bên dù không tin tưởng lẫn nhau vẫn có thể chia sẻ thông tin mà không cần đến một bên thứ ba kiểm soát. Thông tin giao dịch được xử lý bởi mạng lưới những người dùng hoạt động dưới cơ chế đồng thuận, để mọi người có thể tạo ra cùng một hệ thống bản ghi chia sẻ một cách đồng bộ.

Giá trị của việc phân quyền kiểm soát là để loại bỏ rủi ro của một hệ thống tập trung. Với cơ sở dữ liệu tập trung hóa, bất kỳ ai có đủ quyền truy cập đều có thể phá hủy hay làm gián đoạn dữ liệu.

Điều này làm cho người dùng phải phụ thuộc vào quản trị viên.

Dĩ nhiên quản trị viên đa phần đều được tin tưởng. Chẳng hạn, ngân hàng không chiếm đoạt tiền của người gửi thông qua số dư tài khoản lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu bí mật đâu. Nên không có lý do gì mà chúng ta không cần đến hệ thống kiểm soát tập trung.

Tuy nhiên, với cách thức quản lý như vậy, các bên thứ ba như ngân hàng cần phải bỏ ra hàng tỷ đô để bảo vệ dữ liệu không bị chỉnh sửa bởi hacker hay trước bất kỳ ai có ý định kiếm lợi từ mất mác của người khác. Nếu quản trị viên mà chúng ta tin tưởng lại để mất thông tin mật của khách hàng, thì dĩ nhiên là chúng ta bị thiệt hại.

Dữ liệu lịch sử tự cập nhật liên tục

Hầu hết các cơ sở dữ liệu tập trung lưu trữ thông tin cập nhật đến một thời điểm nhất định. Chúng tương tự như ảnh chụp toàn bộ dữ liệu tại thời điểm đó.

Cơ sở dữ liệu của blockchain có thể lưu trữ thông tin ngay hiện tại, nhưng cũng lưu tất cả thông tin từng có trước đây. Công nghệ blockchain có thể tạo ra cơ sở dữ liệu có lịch sử cho riêng mình. Chúng vừa là các kho lưu giữ lịch sử vừa cung cấp bức tranh toàn cảnh của thời điểm hiện tại.

Chi phí phải bỏ ra để chỉnh sửa hay thay đổi những cơ sở dữ liệu kiểu này là một con số không tưởng. Vì vậy, chúng ta đều biết cơ sở dữ liệu của blockchain là không thể thay đổi. Và chúng ta cũng bắt đầu nhìn thấy cuộc cách mạng cơ sở dữ liệu sẽ làm thay đổi hệ thống lưu trữ dữ liệu như thế nào.

Hiệu suất hoạt động

Trong khi blockchain có thể được dùng như là hệ thống lưu trữ và lý tưởng để làm nền tảng giao dịch, dần dà blockchain được xem như là cơ sở dữ liệu, nhất là khi so sánh với công nghệ giao dịch số hóa hiện nay của Visa và Paypal.

Trong khi chắc chắn sẽ có cải tiến hơn nữa về hiệu năng hoạt động, thì bản chất của công nghệ blockchain đòi hỏi phải hy sinh tốc độ xử lý. Mạng lưới phân tán dùng trong công nghệ blockchain có nghĩa là các node không chia sẻ và hợp nhất sức mạnh xử lý, mà từng node hoạt động độc lập, sau đó so sánh các kết quả thu được với phần còn lại của mạng lưới cho đến khi đạt được sự đồng thuận.

Ngược lại, các cơ sở dữ liệu tập trung đã tồn tại hàng thập kỷ nay. Và với định luật Moore – nền tảng của kỷ nguyên số mới, thì hiệu suất hoạt động của cơ sở dữ liệu loại này đã có bước nhảy vượt bậc.

Bảo mật

Bitcoin là một cơ sở dữ liệu cho phép đọc, viết mà không bị kiểm soát. Nghĩa là bất cứ ai cũng có thể viết một block mới cho chuỗi (chain), và ai cũng có thể đọc một block bất kỳ của chuỗi.

Một blockchain có-kiểm-soát giống như là cơ sở dữ liệu tập trung, chỉ có thể đọc và viết khi có quyền hạn cho phép. Nghĩa là mạng hay giao thức được thiết lập chỉ cho những cá nhân có quyền truy cập mới có thể viết vào hay đọc được cơ sở dữ liệu của nó.

Nhưng nếu bảo mật là mục đích tối thượng, và niềm tin không hề là vấn đề gì thì cơ sở dữ liệu của blockchain không có lợi hơn so với cơ sở dữ liệu truyền thống.

Ẩn thông tin trong blockchain yêu cầu rất nhiều về mật mã và tính toán cực nặng do liên quan đến tất cả các node trong mạng. Không có cách nào để làm được điều này hiệu quả hơn là chỉ ẩn dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu cá nhân và không kết nối vào mạng lưới.

Nhưng hãy nghĩ đến tất cả các cơ sở dữ liệu mà Ethan Hunt (*nhân vật chính trong loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi do Tom Cruise đóng) đã phá sập trong loạt phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi thì bạn cũng đủ hiểu những dữ liệu cá nhân này bảo mật cỡ nào!