Follow Tiendientu on Telegram

DeFI - Decentralized Finance

Các giao thức DEFI thực sự phi tập trung đến nhường nào?

Tris 23/06/2020

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu-header Các sản phẩm, giao thức DEFI – tài chính phi tập trung có thật sự phi tập trung như tên gọi? Làm thế nào phân biệt một nền tảng tập trung và phi tập trung? Bạn hãy cùng tiendientu.org tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 

Đặc điểm của giao thức tập trung

– Custodial (tạm dịch ký thác)
– Sử dụng nguồn cấp giá tập trung
– Xác định lãi suất tập trung
– Nguồn cấp thanh khoản tập trung
– Phát triển, nâng cấp tập trung

Đặc điểm của giao thức phi tập trung

– Không ký thác
– Sử dụng nguồn cấp giá phi tập trung
– Permissionless initiation of margin calls
– Permissionless margin liquidity
– Xác định lãi suất phi tập trung
– Cập nhập, phát triển nền tảng phi tập trung

Phân loại DeFi

Dựa trên các đặc điểm này, chúng ta có thể phân loại DeFI thành 3 nhóm, gồm: tập trung, bán phi tập trung và hoàn toàn phi tập trung.

1. Tập trung

Có vẻ lạ nhỉ, DEFI nhưng lại tập trung?
Đặc điểm nhận dạng của defi mang tính tập trung là chúng mang các yếu tố như có ký thác, xác định lãi suất tập trung…
Ví dụ: Nexo, Celsius, BlockFi

2. Bán phi tập trung

Defi bán phi tập trung sẽ tồn tại 1 hoặc 2 đặc điểm của nhóm tập trung, lẫn với các đặc điểm ở nhóm phi tập trung. 
Ví dụ: Compound, Maker, AAve, Aave, dYdX,

3. Hoàn toàn Phi tập trung

Không có giao thức defi nào được xếp vào nhóm này. Phần lớn các Defi Dapps đang nằm ở nhóm bán phi tập trung, vì thiếu đi 1 hoặc vài đặc điểm phi tập trung.
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org