Follow Tiendientu on Telegram

Các miner Bitcoin có thể tránh được chia tách Blockchain Bitcoin

Quyết Huỳnh 17/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Các miner Bitcoin phải bỏ lỡ thời hạn BIP148 đầu tiên để ngăn chặn sự chia tách Blockchain Bitcoin.

Vì tranh luận mở rộng mạng lưới Bitcoin đang hướng tới cao trào, vài tuần tới có thể chứng minh giải pháp giải quyết vấn đề này. Một giải pháp mở rộng cụ thể, đề xuất cải thiện BIP148 (hay còn gọi là Bitcoin Improvement Proposal – “BIP 148”), dự kiến kích hoạt Segregated Witness (SegWit Witness) vào ngày 1.8, 00:00h UTC. Là người dùng kích hoạt Soft Fork ( User Activated Soft Fork – UASF), tất cả người dùng chạy một node BIP 148 sẽ bắt đầu từ chối bất kỳ Block không báo hiệu hỗ trợ cho SegWit theo “thời hạn” – hoặc có thể chính xác hơn là “tối hậu thư” dành cho người dùng BIP 148.

BIP 148 và SegWit là hai giao thức nâng cấp tương thích ngược, có nghĩa là các node không nâng cấp vẫn sẽ chấp nhận SegWit-signaling và các Block SegWit-untilizing. Do đó, nếu phần lớn hashpower bằng cách này hay cách khác sẽ áp dụng SegWit trước ngày 1.8, tất cả các node Bitcoin hiện tại sẽ theo cùng một Blockchain.

Tuy nhiên, nếu chỉ có một số ít miner kích hoạt SegWit thông qua BIP 148, thì Blockchain và đồng tiền Bitcoin sẽ “chia” thành hai. Điều này sẽ cho kết quả là hai loại “Bitcoin“: một trong đó kích hoạt BIP 148 và một trong đó là không, thậm chí sẽ còn nhiều loại “Bitcoin” có thể nổi lên như là một kết quả. Sự phân chia giữa các node BIP148 và các node không phải là BIP148 sẽ kéo dài ít nhất cho đến khi phần lớn hashpower tham gia vào chuỗi BIP 148 hoặc cho đến khi chuỗi BIP 148 bị tất cả người dùng và miner bỏ rơi.

Các miner sẽ có lựa chọn để tránh sự phân tách Blockchain Bitcoin

Lựa chọn khóa Segwit trước 1.8 thông qua cơ chế kích hoạt được đề xuất bởi nhóm Bitcoin Core và thi hành nhiều node trong network. Điều này đòi hỏi 95% hashpower báo hiệu hỗ trợ nâng cấp trong khoảng thời gian hai tuần. Cụ thể giai đoạn này có 2.016 chuỗi Block, có nghĩa cần 1.916 Block phải báo hiệu hỗ trợ. Nếu có hơn 100 Block, ít nhất 101 Block không hỗ trợ SegWit trong giai đoạn 1.8 thì BIP148 sẽ bị bỏ qua.

Người đầu tiên cũng có thể bị bỏ lỡ báo hiệu SegWit. Ngoài ra, phần lớn miner (hashpower) chỉ ra sẽ kích hoạt SegWit thông qua BIP91 thay thế.

Thời hạn tiếp theo là ngày 29.7. Đây là ngày cuối cùng kích hoạt BIP91 để tương thích với BIP 148. Để làm được điều này, 80% hashpower phải phát tín hiệu hỗ trợ cho SegWit2x trong vòng 2 1/3 ngày. Như vậy, các miner sẽ bắt đầu phát tín hiệu hỗ trợ cho BIP 91 vào ngày 26.7. Mặc dù giống như thời hạn BIP141 bị bỏ qua, thời hạn BIP 91 có thể bị hoãn hoặc tiến hành trước ngày 29.7 là tốt.

Nếu thời hạn BIP 91 tiếp theo cũng bị bỏ qua, các miner sẽ có thêm một cơ hội để tránh “chia tách”. Phần lớn hashpower sẽ phải kích hoạt SegWit thông qua BIP148 ngay trước ngày 1.8, 00:00h UTC. Ngoài ra, phần lớn hashpower có thể chuyển sang chuỗi BIP 148 ngay cả sau ngày 1.8 để hợp nhất cả hai chuỗi, nhưng điều này có thể gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với (các) mạng Bitcoin và có khả năng mất Bitcoin của người dùng.

Xem thêm:

Jack – tiendientu.org – 17.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org