bitcoin and cryptocurrency ads in vietnam
Tiendientu.org

Ngân hàng Trung Quốc ra mắt ứng dụng tín dụng đầu tiên trên Blockchain

Icon 30/07/2017 Icon https://wp.me/p7csvQ-1Ns Icon copy link
Bitdeal

Ngân hàng CITIC sẽ triển khai một hệ thống mới để giải quyết ứng dụng trên hệ thống truyền tải điện tử trên nền tảng công nghệ Blockchain.

Sự thay đổi lớn trong ngành ngân hàng

Còn được gọi là BCLC, mạng lưới truyền dẫn điện tử nhiều hoạt động tín dụng bằng cách truyền tải tin nhắn trong vài giây. Đây là hệ thống thư tín dụng đầu tiên trong ngành ngân hàng được xây dựng trên công nghệ Blockchain.

BCLC tối ưu hóa hệ thống ngân hàng truyền thống và cải thiện các dịch vụ bao gồm mở thư tín dụng, thanh toán đơn đặt hàng và thông báo chấp nhận thanh toán. BCLC cũng cho phép khách hàng kết nối với các ngân hàng trên mạng lưới nhằm đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch ngân hàng như phát hành, thông báo, chấp nhận và thanh toán.

Tiết kiệm thời gian và chi phí

BCLC đã thay đổi cách các ngân hàng giao dịch và chuyển tất cả sang dạng điện tử, tiết kiệm thời gian và chi phí giao hàng.

Mạng lưới cho phép khách hàng theo dõi đường dẫn tín dụng, tránh được hầu hết gian lận và lỗi hệ thống. Ngành ngân hàng xem đây là một thay đổi trong trải nghiệm người dùng và hoạt động ngân hàng.

Chủ tịch ngân hàng CITIC – ông Sun De-Shun tuyên bố thành lập một mạng lưới giữa các ngân hàng Trung Quốc nhằm theo dõi nhanh việc áp dụng công nghệ Blockchain vào hoạt động ngân hàng. Điều này đã thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa ngân hàng CITIC và ngân hàng Minsheng, nhanh chóng ra mắt ứng dụng tín dụng đầu tiên trên công nghệ Blockchain ở Trung Quốc.

Hai ngân hàng đã hoàn thành gấp các thỏa thuận về bảo mật và các quy định pháp luật, cũng như các tiêu chuẩn chung cho việc sử dụng công nghệ Blockchain.

Các giao dịch ngân hàng hiệu quả hơn

Vào ngày đầu tiên triển khai, đã có một giao dịch thư tín lên đến 100 triệu được thực hiện trên hệ thống, đánh dấu thành công sự nỗ lực của các ngân hàng trong nước, vượt qua những rào cản của hệ thống ngân hàng truyền thống.

Sau thành công đó, ngân hàng CITIC cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa để cải tiến các dịch vụ được cung cấp trong hệ thống dựa trên Blockchain và mở rộng phạm vi ứng dụng bằng cách tiến hành nhiều nghiên cứu và thử nghiệm để làm cho công nghệ này hiệu quả hơn nữa.

Video đề xuất:

Xem thêm:

HeoQ – tiendientu.org

cointelegraph – 30.7.2017

bitcoin and crypto advertising in vietnam

Từ khóa: Ngân hàng Citic hợp tác với Minsheng, Sun De-Shun, Ứng dụng Blockchain, Ứng dụng Credit trên Blockchain

Video Đề xuất

bitbattle