Follow Tiendientu on Telegram

Phân tích về Bitcoin (BTC)

Các siêu bong bóng tài chính – Bitcoin chẳng có cửa đâu

Abraham 25/08/2018

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-logo Tiếp tục chủ đề Bitcoin có là bong bóng hay không. Lần này, hãy cùng tiendientu.org so sánh bong bóng cryptocurrency với các bong bóng tài chính trên thế giới. 


Năm 1999, chúng ta chứng kiến bong bóng chứng khoán Dotcom được tạo ra bởi việc mở rộng của các tài sản tài chính.

Năm 2009, chúng ta thấy bong bóng bất động sản được tạo ra bởi một lượng cung tiền lớn từ ngân hàng với giá rẻ.

Và có thể năm 2019 tới đây, chúng ta sẽ thấy được bong bóng của tất cả mọi thứ. Nhiều người cho rằng thị trường cryptocurrency và vàng đang là bong bóng nhưng cho tới khi họ thấy được những thông tin dưới đây:

  • Giá trị thị trường cryptocurrency chỉ vào khoảng hơn 200 tỷ Đô la Mỹ.
tiendientu.org-bong-bong-bitcoin-1
Thị trường crypto.
  • Giá trị thị trường vàng vào khoảng 7.800 tỷ USD, tức là lớn gấp 30 lần thị trường tiền mã hóa.
tiendientu.org-bong-bong-bitcoin-2
Thị trường vàng.
  • Thị trường chứng khoán toàn cầu có giá trị 77.700 tỷ USD.
tiendientu.org-bong-bong-bitcoin-3
Thị trường chứng khoán.
  • Tất cả tiền pháp định trên thế giới này có trị giá 95.700 tỷ Đô Trump, trong đó USD chiếm 1,7% tức 1.670 tỷ Đô.
tiendientu.org-bong-bong-bitcoin-4
Tất cả tiền pháp định trên thế giới.
  • Thị trường bất động sản toàn cầu có giá trị 217.000 tỷ USD.
tiendientu.org-bong-bong-bitcoin-5
Thị trường bất động sản toàn cầu.
  • Tổng nợ toàn cầu ( được tính bởi các khoản nợ công, khoản thế chấp,… ) là 247.000 tỷ USD và riêng nợ công của Mỹ là 21.200 tỷ.
tiendientu.org-bong-bong-bitcoin-6
Tổng nợ toàn cầu.

Nghe qua toàn là những con số nghìn tỷ đô, nhưng có một con số siêu cấp vô địch hơn nữa và đây mới là một quả bong bóng thật sự – đó chính là thị trường phái sinh có giá trị lên tới hàng triệu tỷ đô. Có lẽ quả bong bóng này lớn đến nỗi chúng ta chẳng thể thấy được nó.

Nếu cho rằng thị trường cryptocurrency và vàng là bong bóng thì những thị trường còn lại là những “siêu bong bóng”. Và nếu một trong những siêu bong bóng này nổ tung thì dòng tiền sẽ đi đâu?

Biết đâu dòng tiền rút ra từ những siêu bong bóng lại được bơm cho các quả bong bóng khác trở thành siêu bong bóng.

Với các con số kể trên, rõ ràng nếu Bitcoin là bong bóng, thì quả bong bóng đó bé tí teo so với bong bóng của các thị trường còn lại.

Follow Tiendientu on Telegram