Follow Tiendientu on Telegram

Các tổ chức quản lý tài sản và các công ty đang nắm 1.2 triệu Bitcoin trị giá 57 tỷ đô

An Manu 26/08/2021

Follow Tiendientu on Telegram

Trong khi các nhà quản lý tài sản đã tích lũy 4% nguồn cung Bitcoin, các công ty tư nhân và đại chúng cũng đã tích lũy 1% mỗi công ty.

Các tổ chức quản lý tài sản và các công ty đang nắm 1.2 triệu Bitcoin trị giá 57 tỷ đô
Các tổ chức quản lý tài sản và các công ty đang nắm 1.2 triệu Bitcoin trị giá 57 tỷ đô

Khoảng 6% nguồn cung lưu hành của Bitcoin đã được tích lũy bởi các nhà quản lý tài sản và các công ty, báo hiệu việc áp dụng các tài sản tiền điện tử ngày càng gia tăng.

Theo Buy Bitcoin Worldwide, 816.379 BTC trị giá 40,1 tỷ đô la hiện đang được nắm giữ bởi 14 nhà phát hành quỹ Bitcoin và các nhà quản lý tài sản – chiếm 4% nguồn cung tiền điện tử.

Người dẫn đầu ngành, Grayscale Bitcoin Trust, đại diện cho hơn 3% nguồn cung Bitcoin, quản lý 654.600 BTC (trị giá 32 tỷ đô la). Nhà cung cấp XBT của CoinShares đứng thứ hai với 48.466 BTC (2,4 tỷ đô la), chiếm 0,23% nguồn cung. 12 công ty phát hành còn lại đại diện cho 113.313 BTC hoặc 0,54% tổng số tiền được hỗ trợ.

Nhà cung cấp dữ liệu cũng theo dõi 34 công ty đại chúng nắm giữ BTC trên bảng cân đối kế toán của họ, những công ty này quản lý chung 1% nguồn cung Bitcoin.

Một nửa số Bitcoin do các công ty đại chúng nắm giữ thuộc sở hữu của MicroStrategy, sau khi thêm 3.907 Bitcoin vào kho lưu trữ kể từ đầu tháng 7, hiện nắm giữ 108.992 BTC trị giá 5,3 tỷ đô la.

Nhà sản xuất xe điện Tesla chiếm 20% số Bitcoin do các công ty tư nhân nắm giữ, với công ty đã tích lũy được 42.902 BTC trị giá gần 2,1 tỷ đô la.

Các công ty tư nhân đã thu gom thêm 174.068 BTC trị giá 8,5 triệu đô la, chiếm 0,83% nguồn cung Bitcoin. Khoảng 80% BTC được cất giữ bởi các công ty tư nhân được nắm giữ bởi Block.One – với công ty hiện có 140.000 BTC trị giá 6,8 tỷ đô la.

Tuy nhiên, các ước tính khác nhau giữa các nhà cung cấp dữ liệu, với Kho bạc Bitcoin kiểm đếm 1,4 triệu BTC trên các công ty và người quản lý tài sản bảng cân đối kế toán. 260.000 BTC khác được quy cho bảng cân đối kế toán của các chính phủ quốc gia.

Nguồn cung của Bitcoin sẽ giới hạn ở mức 21 triệu BTC, với các nhà phân tích ước tính Bitcoin cuối cùng sẽ được khai thác vào năm 2140. Tại thời điểm viết bài, khoảng 18,8 triệu BTC đang được lưu hành. Tuy nhiên, quyền truy cập vào một phần năm tổng số Bitcoin (hoặc nhiều hơn) được cho là đã bị mất, có nghĩa là các nhà quản lý tài sản và các công ty có thể kiểm soát một phần lớn hơn nguồn cung.

Trong khi các tổ chức lớn đang ngốn BTC, Ethereum dường như đã phải trải qua một cú sốc về nguồn cung sau khi thực hiện bản nâng cấp London, vốn đã giới thiệu một cơ chế đốt cháy cho thị trường phí tài sản tiền điện tử.

Theo Watch The Burn, 97.369 Ether trị giá 313,5 triệu đô la đã bị phá hủy trong 21 ngày kể từ London, có nghĩa là trung bình khoảng 4.637 ETH đang được đốt mỗi ngày. Nhìn chung, cơ chế ghi của Ethereum đã làm giảm 35% số lượng Ether mới được đúc mới tham gia vào nguồn cung.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org