Follow Tiendientu on Telegram

Châu Âu cam kết thắt chặt luật về tiền kỹ thuật số vào cuối năm 2017

Satoshi Nakatomoon 16/01/2017

Follow Tiendientu on Telegram
tien-ky-thuat-so-01
Tiền kỹ thuật số là một phần của nỗ lực chống rửa tiền

Nghị viện Châu Âu mới đây đưa ra một báo cáo “ Mười ưu tiên của Ủy Ban Juncker: State of play at the start of 2017”. Báo cáo lần đầu tiên đưa tiền kỹ thuật số là một phần của nỗ lực chống rửa tiền của Ủy Ban, với hi vọng sẽ được đưa ra vào cuối năm 2017. Bản sửa đổi đề xuất với mục đích tìm ra cách làm giảm việc che giấu danh tính xung quanh tiền kỹ thuật số bao gồm Bitcoin.

Mười ưu tiên của Ủy Ban Juncker

tien-ky-thuat-so-02
Mười ưu tiên của Ủy Ban Juncker

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Jean-Claude Junker đặt ra các chính sách được ưu tiên sẽ là nhiệm vụ chính cho văn phòng Ten Prioritiesin trong nhiệm kỳ 5 năm. Những mục đích được tuyên bố sẽ tập trung vào “những điểm lớn”, ông vạch ra 10 điểm chính, trong đó ông tuyên bố muốn Liên Minh Châu Âu “tạo ra sự khác biệt và mang lại kết quả cụ thể cho người dân”, theo báo cáo.

Mười ưu tiên này đã được ông trình bày vào thời điểm nhậm chức tháng 1/2014. Ủy ban của ông đã thông qua 10 ưu tiên trong năm đầu tiên tại văn phòng Ten Prioritiesin. Ngay bây giờ là thời điểm quan trọng vì các Ủy ban đang tiến đến gần nửa đoạn đường trong sứ mệnh của mình.

Báo cáo gần đây cung cấp một cách nhìn tổng quát về công việc được thực hiện bởi Ủy Ban trong nhiệm kỳ của tổng thống Juncker và một bản cập nhật các sáng kiến của từng lĩnh vực trong 10 lĩnh vực được ưu tiên.

Xem thêm bài viết: Ethereum là gì?

Ưu tiên thứ 7 bao gồm tiền điện tử

tien-ky-thuat-so-03
Ưu tiên thứ 7 bao gồm tiền điện tử

Với báo cáo được cộng bố trước đây “State of play in min-2016”, đã không đề cập tới tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên với báo cáo năm 2017, lần đầu tiên đưa ra vấn đề rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số.

Tiền tệ kỹ thuật số là một phần của ‘Ưu tiên thứ 7: một lĩnh vực của công lý và quyền cơ bản dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau’ thuộc lĩnh vực “chống khủng bố”. Báo cáo nêu ra đề xuất của Ủy Ban vào năm 2015 – “ Chống rửa tiền theo chỉ thị số 4 ” trong tháng 7 năm ngoái. Nói rằng “Những vấn đề giải quyết bao gồm biện pháp bảo vệ cho các dòng tài chính từ nước thứ 3 có rủi ro cao, quyền hạn của đơn vị tình báo tài chính EU, đăng ký tài khoản ngân hàng và tài khoản thanh toán tập trung, và các rủi ro liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số và thẻ thanh toán trước vô danh”.

Bản sửa đổi tìm cách áp đặt các quy định chặt chẽ hơn về việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số, trong đó có Bitcoin, để giảm các thanh toán ẩn danh và hạn chế tài trợ khủng bố. Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số sẽ bị tăng cường kiểm tra về thông tin người sử dụng và các báo cáo tài chính đáng ngờ. Ủy ban đã viết trong đề xuất “ Giảm nặc danh xung quanh đồng tiền kỹ thuật số sẽ góp phần làm tăng sự tin tưởng của người sử dụng thiện chí. ” Ngoài ra:
“Các đơn vị có nghĩa vụ ( các sàn giao dịch) cần phải thu thập, xử lý và ghi nhớ dữ liệu cá nhân và đôi khi phải chia sẻ dữ liệu đó với cơ quan công quyền (như FIUs) hay các tổ chức tương tự.”

Xem thêm bài viết: Tiền kỹ thuật số Bitcoin Gold như thế nào?

Ưu tiên hàng đầu – tiền kỹ thuật số

tien-ky-thuat-so-04
Tiền kỹ thuật số là ưu tiên hàng đầu

Vào cuối báo cáo, chủ tịch nghị viện Châu Âu Martin Schulz, chủ tịch hội đồng Robert Fico và chủ tịch Châu Âu Jean – Claude Juncker cùng tuyên bố rằng trong khi họ tiếp tục làm việc trên các kiến nghị, thì một số sáng kiến sẽ được đưa vào ưu tiên. Điều này sẽ “đảm bảo tiến độ và nếu có thể sẽ được ban hành các quy định về tiền điện tử khi kết thúc năm 2017” Họ nói.

Xem thêm bài viết: Đồng Binance Coin là gì
                                                                                                               
    [news.bitcoin – 16.1.2017]  
Jack – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org