Follow Tiendientu on Telegram

Giá tiền điện tử hôm nay

Chỉ một thông báo, giá NEO đã bay đến gần 50%

Abraham 05/07/2018

Follow Tiendientu on Telegram

Một cập nhật gần đây của NEO cho thấy sự quan tâm của họ đối với tính phân quyền. Thông báo quan trọng về cái gọi là “NEO tiến vào kỷ nguyên phi tập trung.”


NEO đã đăng hình ảnh sau lên Twitter:

tiendientu.org-thong-bao-neo-1

“Không có sự đổi mới. Không phân quyền. Không thông tin.”

Chúng tôi đã nghe nhiều từ “Không” trong quá khứ. Thị trường thay đổi, nhưng tầm nhìn của NEO vẫn không thay đổi.

Từ bước đi đầu tiên này, kỷ nguyên mới của hệ sinh thái NEO sắp hình thành!”

Tính phân quyền miêu tả network không được quản lý bởi một bên trung tâm nào. Tương tác ngang hàng sẽ thúc đẩy network mà không cần đến bên thứ ba.

Trong khi thảo luận dự đoán cho ngành công nghiệp cryptocurrency vào năm 2018, các sàn giao dịch phi tập trung là sự đổi mới mà Hongfei – người sáng lập NEO – hào hứng nhất. Một trong những dự đoán là đội ngũ NEO có thể ra mắt các node cho network.

tiendientu.org-thong-bao-neo
NEO tiến vào kỷ nguyên phi tập trung

NEO là một tổ chức phi lợi nhuận sử dụng đổi mới blockchain (công nghệ blockchain là gì?) và tính năng tiên tiến để số hóa tài nguyên. Nó cũng sử dụng blockchain để cơ giới hoá việc quản lý tài nguyên máy tính, sử dụng các smart contract và là một “nền kinh tế thông minh” với “mạng lưới truyền tin.”

NEO còn được biết đến như là “Ethereum của Trung Quốc.”

Việc thông báo NEO sẽ trở nên phi tập trung hơn ngay lập tức ảnh hưởng đến giá altcoin này. Trong vòng 24 giờ vừa qua, NEO đã có lúc tăng hơn 40%, “bay” nhanh đến nỗi nhiều đồng top đầu phải “ngước nhìn.”

Và như hiệu ứng Domino, giá GAS – token của network NEO – còn tăng mạnh hơn nữa. Hiện 1 GAS đang có giá gần $15, cách khá xa giá giao dịch chỉ một vài ngày trước đây.

Lucifer – Theo AMBCrypto

Follow Tiendientu on Telegram