Follow Tiendientu on Telegram

Pháp lý cryptocurrency tại Ấn Độ

Chính phủ Ấn Độ giám sát Bitcoin trước khi quyết định quản lí

Satoshi Nakatomoon 22/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Các đại diện của chính phủ Ấn Độ đã đưa ra tuyên bố điều tra tiền mã hóa. Tuyên bố này nói rõ các quan chức Ấn Độ trước tiên sẽ theo dõi cryptocurrency rồi mới xác định liệu có cần quản lý Bitcoin cũng như có công nhận Bitcoin là một hình thức thanh toán hợp pháp hay không. 

Một quan chức cao cấp của Chính phủ cho biết “Chúng tôi sẽ đệ trình báo cáo vào cuối tháng 7” 

Một Ủy ban bao gồm đại diện của Bộ Tài chính Ấn Độ, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, Bộ Công nghệ Thông tin và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã thảo luận về báo cáo đang hoàn thành về tiền mã hóa với Moneycontrol News.

Một quan chức cấp cao của chính phủ nói với Moneycontrol “Chúng tôi đã có 5 cuộc họp và đã tham khảo ý kiến của tất cả các bộ, công dân, các bên liên quan. Chúng tôi sẽ đệ trình báo cáo vào cuối tháng 7.”

Ngoài việc kiểm tra việc phòng ngừa rửa tiền và thực hiện bảo vệ người tiêu dùng liên quan đến cryptocurrency, ủy ban còn được giao nhiệm vụ đánh giá tính khả thi của việc điều chỉnh các loại tiền mã hóa, nhấn mạnh đến tính trách nhiệm cao hơn đối với các giao dịch cryptocurrency. Ủy ban cũng thừa nhận rằng lệnh cấm đối với tiền tệ ảo khó có thể thực thi được.

Một quan chức ám chỉ đến khả năng chính phủ Ấn Độ có thể xem xét các giao dịch Bitcoin như một phương tiện thanh toán hợp pháp. “SEBI (Hội đồng Chứng khoán Ấn Độ) có thể được yêu cầu điều chỉnh các loại tiền mã hóa vì các giao dịch hiện đang được thực hiện thông qua sàn giao dịch không được kiểm soát. RBI có thể tiến thêm một bước vào nếu chính phủ có kế hoạch điều chỉnh hoặc chấp nhận chúng như là một đồng tiền. “

Các tuyên bố của Ủy ban trái ngược với ý kiến trước đây của RBI về Bitcoin

Ấn Độ hiện nay không có khuôn khổ pháp lý liên quan đến việc sử dụng cryptocurrency và không muốn vội vàng trong việc thực hiện bộ máy pháp lý cho các loại tiền tệ ảo. “Chúng tôi đang theo dõi các loại tiền tệ này một thời gian và sau đó xem nó diễn ra như thế nào. Sau đó có thể kết luận nếu có nhu cầu điều tiết.” Sẽ vẫn chưa có sự quản lý các cryptocurrency cho tới khi Ấn Độ phát triển một khuôn khổ pháp lý toàn diện.
Các tuyên bố của Ủy ban tương phản với các nhận xét trước đây của RBI về Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác. RBI và các cơ quan chính phủ khác đã liên tục cảnh báo người dân về nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến cryptocurrency như hack và gian lận. Mặc dù chính phủ Ấn Độ vẫn còn một chặng đường dài đối với việc áp dụng công nghệ cryptocurrency, những tuyên bố này cho thấy các tín hiệu lạc quan đối với Bitcoin cũng như cryptocurrency khi quan điểm của chính phủ về các loại tiền mã hóa đang dần trở nên tích cực.

                  Phân tích: Zcash, Steem, Siacoin, Digibyte, Golem

[Nguồn: news.bitcoin – 22.6.2017] 
ThuyDo – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram