Follow Tiendientu on Telegram

Hợp đồng tương lai Bitcoin

CME trở thành thị trường tương lai Bitcoin lớn thứ hai

Piccino 24/10/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Thị trường tương lai Bitcoin của CME đã vượt qua Binance Futures để trở thành sàn giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC) lớn thứ hai tính theo số hợp đồng còn mở.

Dữ liệu cho thấy khối lượng giao dịch của CEM đang nhanh chóng chiếm được thị phần lớn hơn trên thị trường tiền điện tử.

Vào ngày 10 tháng 10, Skew báo cáo rằng số hợp đồng mở trên thị trường tương lai Bitcoin của CME đã tăng mạnh 1.500 hợp đồng. Kể từ đó, trong vòng ba ngày, giá BTC đã tăng 9% lên hơn $13.000.

Số hợp đồng mở ngày càng tăng của CME có thể sẽ tác động tích cực đến giá BTC, đặc biệt là khi một nghiên cứu gần đây cho thấy “Hợp đồng tương lai Bitcoin CME đóng góp nhiều hơn vào việc khám phá giá so với các thị trường giao ngay có liên quan”.

 

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org