Follow Tiendientu on Telegram

Cơ quan quản lý tài chính Croatia phê duyệt quỹ Bitcoin đầu tiên

Tris 11/05/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Cơ quan quản lý tài chính Croatia, Hanfa, đã phê duyệt đơn yêu cầu thành lập một quỹ đầu tư Bitcoin, dọn đường cho quỹ tài sản tiền điện tử thay thế được cấp phép đầu tiên ở bang Balkan.

co-quan-quan-ly-tai-chinh-croatia-phe-duyet-quy-bitcoin

Ban giám đốc của Hanfa đã ủng hộ kế hoạch thành lập và quản lý Quỹ Tài sản Kỹ thuật số thụ động của Griffon Asset Management. Đồng thời, Hanfa cũng chấp thuận ngân hàng nhà nước HPB của Croatia đóng vai trò lưu ký.

Theo mô tả trong phán quyết của Hanfa, quỹ thụ động của Griffon đầu tư độc quyền vào Bitcoin. Thời gian đầu tư ban đầu đóng cửa sau khi tổng tài sản đạt 1.000.000 HRK hoặc 15 ngày làm việc sau phán quyết, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Theo phán quyết, các nhà đầu tư có thể bắt đầu đầu tư bằng tiền mặt hoặc bằng Bitcoin. Thêm vào đó, Griffon sẽ dùng đến 3 công cụ blockchain explorer riêng biệt để tính giá trị tài sản hàng ngày. Mỗi ngày, các công cụ phải trả lại các giá trị phù hợp trước khi Griffon lưu lại tổng số.

Ngoài ra, việc truy cập và xử lý tài sản tiền điện tử đòi hỏi khóa đa chữ ký được lưu trữ vật lý ở các vị trí an toàn riêng biệt. Việc chuyển giao tài sản chỉ được phép thực hiện khi có sự chấp thuận và đồng ý ký vào từ hai phía là Công ty quản lý quỹ và Đơn vị Lưu ký, phán quyết cho biết.

Theo Coindesk

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org