Follow Tiendientu on Telegram

Sàn giao dịch Coinbase

Coinbase hoàn tất thử nghiệm niêm yết Ethereum Classic trên Coinbase Pro

phungtram 08/08/2018

Follow Tiendientu on Telegram

 Trong một thông báo mới nhất từ diễn đàn Medium, quản lý cấp cao của Coinbase Pro đã thông báo việc hoàn tất thử nghiệm niêm yết Ethereum Classic (ETC) lên nền tảng giao dịch này.


Cuối tuần trước, sàn giao dịch Coinbase còn lo ngại việc hoàn tất thử nghiệm niêm yết Ethereum Classic (ETC) có thể bị trễ so với kế hoạch vào ngày 7 tháng 8. Tuy nhiên, với thông báo mới nhất của Coinbase trên diễn đàn Medium, Coinbase đã đi đúng lộ trình hỗ trợ tính thanh khoản cho ETC.

Thông báo mới nhất của Coinbase trên Medium

Ethereum Classic ra mắt trước tiên trên Coinbase Pro

Hiện tại, Coinbase đang bắt đầu niêm yết ETC trên sàn Coinbase Pro. Theo kế hoạch, Coinbase sẽ tiếp tục niêm yết ETC trên Coinbase.com sau khi khả năng thanh khoản hiệu quả được thiết lập. Sự xuất hiện của ETC trên Coinbase.com dự kiến sẽ được diễn ra sau khoảng 1 đến 2 tuần khi ETC góp mặt trên sàn Coinbase Pro.

Trước đây, sàn giao dịch GDAX đã được phân tách thành 2 dịch vụ là Coinbase Pro và Coinbase Prime. Trong đó, Coinbase Pro là sàn giao dịch dành cho nhà đầu tư cá nhân và Coinbase Prime là sàn giao dịch dành cho nhà đầu tư tổ chức. Nhà đầu tư tổ chức sẽ được đội ngũ Coinbase liên hệ trực tiếp qua mail. Nếu không nhận được mail từ đội ngũ Coinbase, người dùng đó là nhà đầu tư cá nhân khi giao dịch trên sàn GDAX.

Các giai đoạn niêm yết Ethereum Classic

Có tất cả 4 giai đoạn để niêm yết ETC trên Coinbase Pro. Coinbase sẽ thực hiện từng giai đoạn một cách độc lập đối với mỗi cặp tỷ giá: ETC – USD, ETC – BTC và ETC – EUR. Nếu cặp tỷ giá nào không đủ “mạnh khỏe” theo tiêu chuẩn đánh giá của Coinbase, sàn giao dịch này sẽ neo cặp tỷ giá đó trong khoảng thời gian dài hơn hoặc ngừng giao dịch.

  1. Chỉ chuyển ETC: Khách hàng có thể chuyển Ethereum Classic bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 7 tháng 8 theo giờ PT. Tuy nhiên, người dùng không thể đặt lệnh và cũng sẽ không có lệnh nào được tạo ra. Các lệnh đặt sẽ ở chế độ chỉ chuyển ETC trong vòng 24 đến 48 giờ.
  2. Chỉ đặt lệnh: Trong giai đoạn thứ hai, khách hàng có thể đặt lệnh giới hạn nhưng nó sẽ không khớp lệnh (hoàn tất lệnh). Các lệnh đặt sẽ ở chế độ chỉ đặt lệnh tối thiểu là 10 phút.
  3. Chỉ đặt lệnh giới hạn: Trong giai đoạn thứ ba, các lệnh giới hạn sẽ bắt đầu khớp lệnh nhưng khách hàng không thể thực hiện lệnh thị trường. Các lệnh đặt sẽ ở chế độ chỉ đặt lệnh giới hạn tối thiểu là 10 phút.
  4. Giao dịch đầy đủ: Trong giai đoạn cuối cùng, các dịch vụ giao dịch đầy đủ sẽ sẵn sàng, bao gồm lệnh giới hạn, lệnh thị trường và lệnh dừng giới hạn.

Aquarius - Theo Medium Coinbase

Follow Tiendientu on Telegram