Follow Tiendientu on Telegram

Sàn giao dịch Coinbase

Coinbase “vô tình” lưu lại mật khẩu chưa mã hóa của 3.420 user

When Lambor 19/08/2019

Follow Tiendientu on Telegram

 Sàn giao dịch Coinbase đã email cho 3.420 khách hàng của mình và tiết lộ một sự thật “động trời”. Trong quá trình đăng ký, một số thông tin mật của người dùng đã vô tình bị lộ…


Theo thông cáo từ Coinbase, sàn đã tìm ra nguyên nhân của sự cố này. Hầu như các thông tin bảo mật của người dùng đều được lưu dưới dạng văn bản trong máy chủ nội bộ của sàn. Song, sàn giao dịch tiền mã hoá này đã cam kết các dữ liệu bị lưu không bị khai thác sai mục đích. Ngoài ra, thông cáo cũng ghi rõ 3.420 người dùng sau đó đã nộp đơn đăng ký mới. Đáng ngạc nhiên là họ vẫn dùng mật khẩu cũ. Bởi các hash mật khẩu trùng khớp với các mật khẩu được dùng trước đó.

tiendientu.org-coinbase-luu-mat-khau-chua-ma-hoa-cua-3420-user[1]
Thông báo trấn an người dùng của Coinbase.
Đại diện công ty cũng trấn an người dùng như sau:

“Không dữ liệu nào được ghi lại trong hệ thống đăng nhập đã bị tiếp cận. Chúng tôi đã liên lạc với những người bị ảnh hưởng. Đồng thời, chúng tôi cũng khuyên họ nên đổi mật khẩu toàn bộ tài khoản.”

Cũng theo thông cáo, Coinbase sử dụng Amazon Work Station cho lưu trữ nội bộ. Họ có chia sẻ dữ liệu với một số dịch vụ phân tích. Những dịch vụ như trên đều đã được kiểm toán. Do đó, việc tiếp cận nguồn thông tin là điều khó xảy ra.

Coinbase mở rộng chi nhánh lưu ký

Như tiendientu.org đã đề cập, Coinbase đã mở rộng chi nhánh lưu ký của mình, CoinbaseCustody bằng cách sát nhập công ty dịch vụ ví tiền mã hoá Xapo. Thương vụ mua lại giúp tài sản được đăng ký dịch vụ lưu ký tại Coinbase Custody tăng lên tới 7 tỷ USD. Theo thông cáo, công ty con này hiện là công ty có khối lượng tài sản lưu ký lớn nhất thế giới, với 120 khách hàng mở rộng ở 14 quốc gia.

Jelly

Follow Tiendientu on Telegram