Follow Tiendientu on Telegram

Công nghệ Blockchain có thể giải quyết vấn đề bảo mật của IoT

Satoshi Nakatomoon 30/03/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Phó chủ tịch kiêm giám đốc kỹ thuật của công ty Tech Mahindra, công ty công nghệ giải trí Ấn Độ cho biết, việc sử dụng IoT không có nghĩa mọi người từ bỏ quyền riêng tư của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Amit Sharma, nói rằng IoT thiếu sự chấp nhận vì các vấn đề riêng tư và bảo vệ dữ liệu, nhưng có một giải pháp để giải quyết vấn đề này là công nghệ Blockchain.

Sớm hay muộn, công nghệ Blockchain và IoT sẽ hội tụ. Và các thuật toán mã hóa được sử dụng bởi công nghệ Blockchain sẽ giúp chúng ta bảo vệ dữ liệu.

Do tính minh bạch và sổ cái bất biến, không khó để thấy tại sao Blockchain có thể đưa ra các câu trả lời cho việc áp dụng IoT rộng rãi hơn.

Sự tăng trưởng của IoT

Internet of Thing, một mạng nội bộ của các thiết bị vật lý, phương tiện, tòa nhà và các thiết bị có nhúng phần mềm, cảm biến và kết nội mạng cho phép thu thập và trao đổi dữ liệu, đang tiếp tục phát triển.

Đây là một kết quả, có nhiều tổ chức đạ nhận ra những lợi ích mà nó mang lại, đặc biệt liên quan đến thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật của một quốc gia.

Thái Lan làm một trong những nước đã hiểu rõ về lợi ích mà nó mang lại. Vì vậy, tháng trước, Microsoft Thái Lan thông báo rằng trong năm 2017, nó một trong 5 xu hướng về công nghệ số để thúc đẩy công nghệ số lên tầng cao mới. Trong đó bao gồm, IoT và Blockchain.

Tương lai của IoT

Trong khi nhiều người vẫn còn quan tâm đến mức độ để cho các kỹ thuật công nghệ tham gia vào cuộc sống của họ. Chỉ cần nhìn vào tốc độ gia tăng việc sử dụng điện thoại di động trên khắp thế giới cũng chứng tỏ sự khác biệt này.

Ấn Độ là một trong những quốc gia sử dụng điện thoại cao nhất với một tỷ người và phổ biến ở người trẻ tuổi. Đó là thế hệ Z mà các công ty IoT cần phải tiếp cận vì họ có nhiều tiềm năng và tư tưởng cởi mở hơn trong việc chia sẻ dữ liệu trong một thế giới tiên tiến.

Jack – tiendientu.org – 30.3.2017

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org