Follow Tiendientu on Telegram

Cuộc cách mạng CBDC sẽ diễn ra trong 3 năm nữa!

Piccino 11/11/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Nouriel Roubini, một nhà kinh tế học nổi tiếng là người hoài nghi về Bitcoin (BTC), tự tin khẳng định rằng tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), sẽ là tương lai của tiền tệ.

Theo ông Roubini, các CBDC toàn cầu như đồng nhân dân tệ kỹ thuật số có khả năng thay thế các dịch vụ tài chính và tiền điện tử chính trong tương lai gần.

“Chúng sẽ lấn át các hệ thống thanh toán kỹ thuật số hoặc trong khu vực tư nhân, bắt đầu bằng việc tiền mã hóa không thực sự được xem là tiền tệ.” – Nhà kinh tế cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 7 tháng 11 với Yahoo Finance.

Roubini predicted that a CBDC-powered “revolution” is coming in as soon as in three years:

“So not only you don’t need crypto, you don’t even need Venmo. You don’t even need a bank account. You don’t even need the check. And the big revolution we’re gonna see in the next three years is gonna be central bank digital currencies.”

Roubini dự đoán rằng một cuộc cách mạng do CBDC hỗ trợ sẽ sớm xuất hiện sau ba năm:

“Vì vậy, bạn sẽ không cần tiền mã hóa, và mà thậm chí, bạn cũng sẽ không cần dùng đến Venmo. Bạn không cần tài khoản ngân hàng. Bạn không cần séc. Và cuộc cách mạng lớn mà chúng ta sẽ thấy trong ba năm tới sẽ là tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.”

 

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org