Follow Tiendientu on Telegram

Danh sách Nasdaq gợi ý rằng SEC có thể sớm chấp thuận đơn đăng ký ETF từ Valkyrie

An Manu 16/10/2021

Follow Tiendientu on Telegram

Phó chủ tịch phụ trách niêm yết của Nasdaq, Eun Ah Choi, cho biết cổ phiếu của quỹ ETF Bitcoin của Valkyrie đã được chứng nhận để niêm yết trên sàn giao dịch.

Danh sách Nasdaq gợi ý rằng SEC có thể sớm chấp thuận đơn đăng ký ETF từ Valkyrie

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ( SEC ), có thể sớm chấp thuận đơn từ người quản lý tài sản tiền điện tử Valkyrie cho một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin ( BTC ) hay con gọi là ETF, với cổ phiếu được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Nasdaq.

Theo thông báo ngày 15 tháng 10 từ SEC, cơ quan này đã chấp nhận yêu cầu đăng ký cổ phiếu của quỹ ETF chiến lược Bitcoin của Valkyrie để niêm yết trên Nasdaq. Trong một lá thư từ phó chủ tịch phụ trách niêm yết của Nasdaq, Eun Ah Choi – đã nộp cùng ngày – sàn giao dịch cho biết cổ phiếu Bitcoin ETF của Valkyrie đã được chứng nhận.

Trong bản cáo bạch ngày 11 tháng 8 với SEC, Valkyrie cho biết ETF Chiến lược Bitcoin của họ sẽ cung cấp khả năng tiếp xúc gián tiếp với tài sản tiền điện tử bằng các hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt. Các hợp đồng sẽ được mua bằng cách sử dụng một công ty con có trụ sở tại Quần đảo Cayman do quỹ sở hữu hoàn toàn với các sàn giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.

Thời hạn để SEC chính thức phê duyệt đơn đăng ký ETF của Valkyrie là ngày 25 tháng 10, nhưng điều này có thể được kéo dài đến tháng 12. Cơ quan liên bang hiện đang xem xét các đơn đăng ký ETF tương lai Bitcoin từ VanEck, ProShares, Invesco và những người khác.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org