Follow Tiendientu on Telegram

Danh sách về lập trường của các sàn giao dịch đối với SegWit2x

Nicholas 03/11/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Thời điểm hard fork đang cận kệ cụ thể là vào ngày 18.11.2017, tiến trình sẽ xảy ra ở block thứ 494.784. tiendientu.org đã cập nhật đầy đủ về lập trường đối với SegWit2x của các sàn giao dịch. Các bạn có thể đóng góp thêm ý kiến về các sàn giao dịch mà chúng tôi liệt kê thiếu sót ở dưới phần bình luận.

Dưới đây là danh sách đầy đủ của các sàn giao dịch về kế hoạch cho 2x:

 • Binance – Chưa có thông báo nào được đưa ra.
 • Bitfinex – Dự kiến ​​sẽ hỗ trợ Segwit2x. Chuỗi mới được tách sẽ có mã thông báo là B2X.
 • bitFlyer – Không có thông báo về Segwit2x được nêu ra.
 • BitMEX – Tính đến thời điểm hiện tại sẽ không hỗ trợ Segwit2x. Chuỗi gốc sẽ vẫn được liệt kê là BTC.
 • Bitso – Không có thông báo chính thức, nhưng sẽ hỗ trợ Segwit2x.
 • Bitstamp – Không có thông báo về Segwit2x được nêu ra.
 • Bittrex – Không có thông báo về Segwit2x được nêu ra.
 • Blockchain.info – Dự kiến ​​hỗ trợ cho Segwit2x. Hash Power sẽ nắm quyền quyết định đi theo chuỗi Blockchain nào.
 • BTCC – Sẽ hỗ trợ Segwit2x. Hash Power nắm quyền quyết định chuỗi nào sẽ được liệt kê là BTC.
 • BTC Markets – Không có sự hỗ trợ rõ ràng hay chống lại Segwit2x.
 • CEX.IO – Sẽ hỗ trợ Segwit2x cũng như cho phép giao dịch. Chuỗi mới sẽ được liệt kê là B2X.
 • Coinbase – Sẽ hỗ trợ Segwit2x cũng như cho phép giao dịch. Hash Power sẽ quyết định chuỗi được liệt kê là BTC.
 • Coinfoor – Không có thông báo về Segwit2x được nêu ra.
 • Coinnest – Hỗ trợ đầy đủ Segwit2x.
 • Coinone – Hỗ trợ đầy đủ Segwit2x.
 • CoinsBank – Không hỗ trợ Segwit2x.
 • Gatecoin – Không hỗ trợ Segwit2x.
 • GDAX – Sẽ hỗ trợ Segwit2x cũng như cho phép giao dịch. Hash Power sẽ quyết định chuỗi được liệt kê là BTC.
 • Gemini – Vẫn chưa rõ ràng trong việc hỗ trợ hay chống lại.Hash Power sẽ quyết định chuỗi được liệt kê là BTC.
 • Exmo – Không có thông báo về Segwit2x được nêu ra.
 • HitBTC – Cố gắng hỗ trợ hỗ trợ Segwit2x. Chuỗi mới sẽ được liệt kê là B2X.
 • Huobi Pro – Sẽ hỗ trợ Segwit2x cũng như cho phép giao dịch.
 • Kraken – Không có thông báo về Segwit2x được nêu ra.
 • Liqui – Không có thông báo về Segwit2x được nêu ra.
 • OKCoin / OKEX – Sẽ hỗ trợ Segwit2x.
 • Poloniex – Không có thông báo về Segwit2x được nêu ra.
 • The Rock Trading – Chưa chắc liệu có hỗ trợ Segwit2x hay không. Nếu có, sẽ được liệt kê là B2X.
 • Vaultoro – Không hỗ trợ rõ ràng hoặc chống lại Segwit2x.
 • Whalepool – Sẽ không hỗ trợ Segwit2x.
 • Xapo – Hỗ trợ đầy đủ cho Segwit2x. Hash power sẽ quyết định chuỗi được liệt kê là BTC.

 

Video đề xuất 

Visa sắp chấp nhận thẻ trả trước dùng tiền kĩ thuật số

Bitcoin nói riêng và thị trường cryptocurrency nói chung đón nhận nhiều tin tốt trong vài ngày qua. ——-Nguồn: VTVTm Tin tài chính kinh doanh, tối 02.11.17

Posted by Tiền điện tử on Thursday, 2 November 2017

Theo blog.coinigy.com

 

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org