Follow Tiendientu on Telegram

Đào Bitcoin (mining Bitcoin)

Doanh thu của thợ đào Bitcoin đã giảm 23% trong tháng Sáu

Tris 03/07/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Doanh thu của các công ty khai thác Bitcoin đã giảm 23% trong tháng Sáu, do phí xác thực giao dịch trên mạng lưới thấp hơn và phần thưởng khối giảm sau Halving vào tháng Năm.

Doanh thu ước tính của các miner vào tháng Sáu là khoảng 281 triệu USD, giảm hơn 20% so với mức 366 triệu USD của tháng Năm. Đây cũng doanh thu thấp nhất trong 3 tháng gần đây, theo dữ liệu của Coin Metrics với giả thuyết miner bán ra BTC ngay khi đào được.

Khai thác là quá trình thêm các giao dịch được xác nhận vào blockchain Bitcoin. Khi khai thác Bitcoin, các miner sẽ nhận được phần thưởng khối và phí xác thực giao dịch trên mạng lưới. Sau Bitcoin Halving, phần thưởng khối hiện tại là 6,25 BTC. Còn, phí được trả theo mỗi giao dịch.

Trong thời gian diễn ra halving, kích thước của mempool Bitcoin đã tăng đáng kể, khiến phí giao dịch cũng tăng. Mempool phục vụ như một loại kho chứa cho các giao dịch đã được xác minh và cần được đưa vào các khối mới bởi các miner. Khi mempool trống từ cuối tháng Năm đến tháng Sáu, chứng tỏ doanh thu khai thác của miner từ phí giao dịch đã có sự sụt giảm đáng kể.

Miner đã chỉ thu được 12 triệu đô la từ phí giao dịch trong tháng Sáu, chiếm 4,3% doanh thu hàng tháng, giảm từ mức cao nhất là 8,3% của tháng Năm. Vì phần thưởng khối sẽ không đổi cho đến năm 2024, nên miner chỉ có thể tăng trưởng doanh thu khai thác bằng hai nguồn: tăng phí xác thực giao dịch hoặc tăng giá Bitcoin.

Theo Coindesk

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org