Facebook, twitter, Google hay Youtube… tất cả các trang mạng xã hội nêu trên hiện nay đều là doanh nghiệp tỉ USD. Tất nhiên, ai trong chúng ta cũng hiển nhiên nghĩ rằng… họ chính là người tạo ra giá trị tỉ USD đó. Tuy nhiên, điều đó chỉ là đúng 1 phần, phần lớn và chính xác hơn nữa, tất cả là do chính người dùng tham gia vào mạng lưới ấy tạo ra.

Những đóng góp nhất định của người dùng trên mạng xã hội có thể tạm chia làm hai hướng: Tích cực và Tiêu cực. Mỗi khuynh hướng đều có một giá trị riêng của nó, nhưng cơ bản, tất cả đều tạo ra một “sự chú ý” nhất định đối với cộng đồng xung quanh.