Follow Tiendientu on Telegram

Lừa đảo trong cryptocurrency

FSMA Bỉ gắn cờ 14 sàn giao dịch crypto scam, nâng tổng số lên 113 website

Tris 20/12/2018

Follow Tiendientu on Telegram

Cơ quan dịch vụ tài chính và thị trường (FSMA) của Bỉ đã thêm 14 địa chỉ website mới vào danh sách cảnh báo về các nền tảng đầu tư cryptocurrency có dấu hiệu scam, tăng số lượng tổng thể lên đến 113 website. 

Để nhấn mạnh mối đe doạ nghiêm trọng của các hành vi lừa đảo, từ năm 2016 FSMA đã đưa ra một loạt cảnh báo bằng văn bản với các nhà đầu tư và đặc biệt lưu ý họ tránh xa những website được gắn cờ. Danh sách đen các sàn giao dịch crypto scam được cập nhật sau khi người dùng nộp đơn thưa kiện.

Tuy nhiên, FSMA nhấn mạnh rằng danh sách này chưa bao gồm tất cả các công ty có hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực cryptocurrency tại quốc gia này.

Đến nay, số lượng nền tảng được FSMA đánh giá là có dấu hiệu lừa đảo đã lên đến 113 website, với 14 cái tên mới được thêm vào bao gồm:

 • www.ajassetmanagement.com
 • www.cabinet-finsbury.com
 • www.capital-coventry.com
 • www.capital-secure.com
 • www.capitalmarketing-internationalltd.com
 • www.cashlesspaygroup.com
 • www.cobber-finance.com
 • www.conseil-premium.com
 • www.cryptomonaies.com
 • www.direct-ep.com
 • www.epargnecapital.com
 • www.gbe-capital.com
 • www.moneo-invest.com
 • www.phoenix-gm.com

Tuy nhiên, những nền tảng giao dịch này không đơn thuần chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch cryptocurrency mà họ còn cung cấp nhiều công cụ tài chính truyền thống khác như forex, index và hoàng hóa.

Trong một thông báo mới đây, FSMA đưa ra giải thích:

“Bản chất của những dự án này hoàn toàn giống nhau. Đó là họ cho bạn một khuyến nghị đầu tư với lời mời gọi rằng chúng cực an toàn, dễ dàng và lợi nhuận cao. Họ cố gắng tạo sự tin tưởng bằng cách đảm bảo rằng bạn không cần phải trở thành chuyên gia trong thị trường crypto mới có thể đầu tư. Bởi họ nói rằng sẽ có chuyên gia quản lý các khoản đâu tư cho bạn. Bạn không được rút vốn trong thời điểm đã thống nhất với họ. Cuối cùng, kết quả lúc nào cũng giống nhau, đó là nạn nhân không thể lấy lại số tiền đã đầu tư.”

Xem thêm:

Amateur

Follow Tiendientu on Telegram