Follow Tiendientu on Telegram

Gần 3 tỷ USD DOT đang được stake trên blockchain Polkadot

Tris 16/11/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Polkadot đang là blockchain dẫn đầu về staking với gần 3 tỷ USD DOT token được stake vào nền tảng này. 

Blockchain Layer-1 Polkadot dường như là cái tên phổ biến nhất trong giới staking khi số DOT token được stake trên nền tảng có trị giá lên đến gần 3 tỷ USD. Người nắm giữ DOT đã stake token nền tảng của mạng lưới để trở thành validator (người xác thực) và kiếm thu nhập thụ động dưới dạng phần thưởng staking.

Theo sau Polkadot là Cardano với 1,79 tỉ USD trị giá ADA đang được stake. Xếp hạng thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Tezos (XTZ) và EOS (EOS) với trị giá token staking xấp xỉ 1,4 tỷ USD. Nhìn chung, tổng trị giá của số token đang được stake trên 10 mạng lưới blockchain phổ biến nhất là khoảng 12 tỷ USD. 8 trong số 10 blockchain này nằm trong nhóm blockchain Layer-1, trừ Band Protocol và Synthetix.

Theo TheBlock

 

 

 

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org