Follow Tiendientu on Telegram

Giá trị của Token LUN – dự án Lunyr sẽ đến từ đâu ?

Satoshi Nakatomoon 10/04/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau có một cái nhìn sâu sắc hơn về Lunyr Token (LUN) và xem bằng cách nào token LUN sẽ mang lại giá trị. Đầu tiên, LUN được sử dụng để quảng cáo trên nền tảng Lunyr. Những người đóng góp có được LUN bằng cách xây dựng và đánh giá đồng cấp về nội dung bài viết.

LUN có giá trị trong kinh doanh. Từ khi nội dung của cơ sở tri thức gồm tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, LUN có lý do thật sự để giúp các công ty đặt quảng cáo trên nền tảng này. Các doanh nhân có vị trí tốt khi đặt mua LUN vì có vẻ như họ giữ các nguồn tài nguyên có sẵn nhiều hơn các khách hàng để cạnh tranh trong cuộc chiến đấu thầu và làm tăng nhu cầu cho LUN.
Giá trị của LUN tương quan với sự phát triển cơ sở tri thức. Khi dữ liệu kiến thức phát triển, nó sẽ mang lại những điểm chéo đến nơi nhu cầu dành cho quảng cáo vượt qua khả năng cung cấp. Sau đó, xem xét vào các cơ hội trong nền kinh tế, nhiều người đóng góp nội dung bài viết bước vào hệ sinh thái và bổ sung những xem xét về nội dung sẽ thu hút nhiều người đọc hơn.
Quy trình khép kín làm tăng giá trị của token LUN
Tác động của mạng lưới sẽ tiếp nhận và làm tăng nhanh chóng giá trị của hệ sinh thái đi kèm với giá trị của LUN. Vì những người đóng góp đã được thưởng xứng đáng cho nỗ lực của mình.
Giá trị của hệ sinh thái và LUN không dừng lại ở cơ sở tri thức. Lunyr có một tầm nhìn dài hạn hơn khi tạo ra nền tảng API, sẽ làm tăng giá trị cho hệ sinh thái. Trong tương lai, Lunyr sẽ có thể tạo ra những sản phẩm và dịch vụ khác, một vài trong số đó sẽ làm tăng nhu cầu cho LUN.

Liệu việc LUN được tạo ra mới sẽ làm giảm giá trị của nó?

Ngược lại, điều đó sẽ làm cho LUN có giá hơn trong chặng đường dài. Một điểm cần nói đến là việc tạo ra số lượng LUN mới sẽ làm cho giá trị LUN giảm. Tuy nhiên, góc nhìn này đã quên mất việc xem xét đến số lượng account mới tham gia vào hệ sinh thái, với nhiều nội dung mang lại nhiều lợi ích hơn xuất hiện và giá trị của hệ sinh thái tăng lên. Nêu điều thật sự xảy ra ở đâu là việc các token mới được tạo ra sẽ gây áp lực giảm giá trị, nhưng các việc xuất hiện các nội dung cốt lõi chính là động lực tăng giá trong thời gian dài. Việc tạo ra token mới cũng sẽ không xảy ra cho đến khi  giai đoạn Mainnet được băt đầu ( Quý 1 của năm 2018).
Điều quan trọng cần nhìn nhận ở đây là việc lạm phát sẽ giảm từ 3% xuống 0% trong tất cả khoảng thời gian. LUN mới được tạo ra định kì với tỉ lệ cố định là 3% của nguồn cung token ban đầu. Ví dụ, nếu nguồn cung ban đầu của token là 1,000,000 LUN, sau đó 30,000 LUN sẽ được tạo ra mỗi năm. Trong năm đầu tiên, lạm phát là 3% nhưng trong năm thứ 2 sẽ là 2.9% và sẽ tiếp tục cho đến khi đạt 0%. Cũng có những thất thoát LUN khi mất các key cá nhân, quên mật khẩu, và vô tình gửi LUN đến 1 account vô chủ. Việc mất mát LUN sẽ làm tăng dần giá trị LUN trong hệ sinh thái.
Mẫu phát hành LUN được thiết kế chủ yếu để giúp người dùng vượt qua những vấn đề không chắc chắn cái nào có trước cái nào có sau (Chicken and egg problem – vấn đề quả trứng có trước hay con gà có trước). Những người đóng góp sẽ không tham gia vào mạng lưới đến chừng nào mà những gì họ nhận được là xứng đáng, người đọc bài viết sẽ không tham gia chừng nào họ không tìm thấy những nội dung giá trị, và những nhà quảng cáo sẽ không mua Ads nếu những quảng cáo đó không đủ giá trị.
Tổng kết lại, hệ sinh thái được thiết kế để làm tăng giá trị trong thời gian dài. Cơ sở tri thức là một nỗ lực hợp tác, và bằng cách tham gia hệ sinh thái vào giai đoạn đầu bạn sẽ mang giá trị to lớn đến với cộng đồng tri thức toàn thế giới.
Thời gian Crowdsale từ 29/3 đến 26/4.


Whitepaper: http://www.bitcoinvietnamnews.com/p/lunyr-white-paper-vietnamese.html


Hướng dẫn tham gia giai đoạn Crowdsale (gọi vốn từ cộng đồng):
http://www.bitcoinvietnamnews.com/p/lunyr-crowdsale-instructions.html


Jack – tiendientu.org – 4.10.2017
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org