Follow Tiendientu on Telegram

Giám đốc ngân hàng Trung Ương Đức: Blockchain giúp thị trường tài chính nhanh chóng hơn

Satoshi Nakatomoon 17/03/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Blockchain có thể giúp nạp năng lượng cho chặng đường số hóa rộng lớn trong tài chính, theo như người đứng đầu của ngân hàng trung ương Đức cho biết.
Chủ tịch ngân hàng Bundesbank Jens Weidmann đã nói vào ngày hôm qua khi xuất hiện tại hội nghị G20 tại Berlin. Tại đây, ông đã nhấn mạnh về tiềm năng của công nghệ làm cho thị trường tài chính và dịch vụ nhanh hơn, tiện lợi và rẻ hơn, trong khi đó ông cũng lưu ý về sư thay đổi mang lại bởi các hoạt động công nghệ số tại dịch vụ tham vấn Al và crowdfunding.
Ông trình bày với những người tham dự:

“Câu hỏi liệu việc số hóa sẽ dẫn đến 1 cuộc cách mạng trong dịch vụ tài chính và hạ tầng cơ sở hay không, như trong các ý kiến của các nhà phê bình, vẫn còn chưa được trả lời trong thời gian gần đây, dưới góc nhìn của tôi là như vậy. Tuy nhiên, 1 điều không thể phủ nhận rằng các công nghệ mới như Blockchain, robo-advisors hay crowdfunding có thể đã mang lại tiềm năng to lớn giúp thị trường tài chính và dịch vụ nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn, tiện lợi và ít tốn kém hơn cho tất cả mọi người”.

Bình luận đến ngay sau khi sự xuất hiện của Weimann khi ông nói về Blockchain. Vào cuốt tháng 1, Weimann đã giới thiệu 1 công nghệ gọi là ‘công cụ đa mục đích’ (multi-purpose tool), nhấn mạnh vào các nghiên cứu gần đây đã được tiến hành trên nội dung này.
Đặc biệt, ngân hàng trung ương Đức đã và đang phát triển 1 nguyên bản cho nền tảng giao dịch được bảo vệ của nhà phát triển Deutsche Borse AG. Đi ngược lại dòng thời gian, vào tháng 12, dự án đã được Bundesbank  thật sự hy vọng mặc dù họ vẫn cho rằng ‘vẫn còn tồn tại rất nhiều thử thách đối với việc hoàn thành’.
Trong suốt bài phát biểu, Weimann đã đưa ra lời khuyên đáng chú ý rằng có 1 sự cần thiết cho luật định tập trung vào fintech.
 

“Hành động này kêu gọi vì luật dành cho fintech, ít nhất là trong 1 mức độ nhất định. Có rất nhiều công ty sử dụng các đổi mới về tài chính cho phép công nghệ can thiệp hoạt động nhằm mở rộng ra toàn cầu hay thực hiện 1 số lượng lớn giao dịch xuyên biên giới”, ông cho biết.

 
[coindesk- 17.3.2017] 
Tia – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org