Follow Tiendientu on Telegram

Giao dịch bitcoin diễn ra như thế nào?

Satoshi Nakatomoon 28/11/2016

Giao dịch bitcoin được thực hiện một cách “kĩ thuật số” và tất cả những người tham gia đều biết rõ mọi thông tin của giao dịch. Sẽ rất tuyệt vời nếu bạn giữ Bitcoin và đợi chúng lên giá nhưng đa số thì sẽ dùng bitcoin để tiêu xài. Vậy, khi bạn dùng bitcoin, chúng sẽ được giao dịch như thế nào?
Thật ra, chẳng có đồng Bitcoin nào tồn tại, chỉ có giao dịch được lưu lại mà thôi!
Một sự thật thú vị là Bitcoin không hề tồn tại, ngay cả trên ổ cứng. Chúng ta biết ai đó đang sở hữu bitcoin nhưng khi bạn nhìn vào một địa chỉ bitcoin, bạn biết đó, chẳng có 1 đồng tiền điện tử nào trong đó cả, cũng giống như khi bạn “cất” đô la trong tài khoản ngân hàng vậy.
Thay vào đó, chỉ có thông tin giao dịch giữa các địa chỉ được lưu trữ lại. Tất cả các giao dịch được lưu trữ trong sổ cái chung gọi là block chain. 

Một giao dịch bitcoin trông như thế nào?

Nếu Vương gửi cho Phú vài đồng bitcoin, thì giao dịch này sẽ gồm 3 thông tin sau:
– Đầu vào: tài khoản được dùng để gửi bitcoin.
– Số lượng: số lượng bitcoin Vương gửi cho Phú
– Đầu ra: địa chỉ bitcoin của Phú.

Bitcoin được gửi đi như thế nào?

Để gửi bitcoin đi, bạn cần có 2 thứ: địa chỉ bitcoin và khóa bảo vệ. Một địa chỉ bitcoin sẽ được tạo ra ngẫu nhiên. Đó là một dãy chữ cái và chữ số. Khóa bảo vệt là một dãy số và chữ khác và hoàn toàn bảo mật.
Hãy tưởng tượng, địa chỉ bitcoin của bạn giống như một chiếc hộp được lắp 1 miếng kính. Người khác có thể nhìn vào và biết được trong cái hộp đó có gì, nhưng chỉ có bạn giữ chìa khóa để mở chiếc hộp đó nhằm bỏ hay lấy đồ trong hộp ra.
Khi Vương muốn gửi Bitcoin cho Phú, anh ấy sử dụng khóa bảo vệ để đăng nhập và điền các thông tin: đầu vào (địa chỉ gửi), số lượng và đầu ra (địa chỉ bitcoin của Phú).
Sau đó, Vương sẽ lấy bitcoin từ ví của anh ra. Rồi từ đây, những thợ khai thác bitcoin sẽ xác nhận cho giao dịch này, lưu giao dịch này vào block.

Tại sao bạn phải đợi một khoảng thời gian để hoàn thành giao dịch?

Bởi vì các giao dịch của bạn cần được xác nhận bởi các thợ khai thác và công đoạn này cần một khoảng thời gian nhất định. Giao thức Bitcoin buộc mỗi block phải cần khoảng 10 phút cho một lần đào.

Nếu đầu vào, đầu ra và số lượng không khớp thì sao?

Bởi vì chỉ có giao dịch bitcoin được lưu trữ, bạn có thể thực hiện nhiều giao dịch khác nhau với 1 địa chỉ bitcoin. Ví dụ, Duyên gửi Vương 2 bitcoin, Nguyên gửi Vương 3 bitcoin và Ẩn gửi Vương 1 bitcoin thì tất cả những giao dịch này sẽ tách biệt nhau.
Hệ thống sẽ không tự động tổng hợp vô ví của Vương thành 1 file chứa 6 bitcoin mà sẽ lưu trữ thành 3 giao dịch khác nhau.
Khi Vương muốn gửi bitcoin cho Phú, anh ta sẽ lấy từ ví bitcoin của mình những giao dịch khác nhau để sao cho tổng số bitcoin từ những giao dịch đó bằng đủ với số bitcoin mà anh muốn gửi cho Phú.
Vấn đề sẽ khác khi Vương muốn gửi BTC cho Phú nhưng anh không có giao dịch BTC vừa đúng với số BTC anh muốn gửi. Cụ thể, anh muốn gửi đi 1.5 BTC.
Vương không có giao dịch nào đúng là 1.5 BTC hay không có tổng giao dịch nào ra con số đó.
Vương không thể chia nhỏ một giao dịch ra được. Thay vào đó, Vương sẽ phải dùng giao dịch có số bitcoin lớn hơn, và lấy lại phần thừa.Cụ thể, Vương gửi 2 bitcoin anh có được từ Duyên sang cho Phú. Duyên sẽ là đầu vào, và Phú là đầu ra. Nhưng số lượng Vương muốn chỉ là 1.5 BTC. Như vậy, ví của của Vương sẽ tự động tạo 2 đầu ra cho giao dịch này: 1.5 BTC gửi tới Phú và 0.5 BTC gửi tới một địa chỉ mới – địa chỉ này được tạo ra để Vương trữ phần BTC dư từ Phú.

 

Bạn có tốn phí giao dịch gì không?

Thỉnh thoảng sẽ tốn, nhưng đa số là không.Phí giao dịch được tính từ nhiều yếu tố.

Nếu bạn chỉ muốn gửi 1 phần nhỏ của 1 bitcoin thì sao?

Giao dịch bitcoin là có thể chia nhỏ. 1 satoshi là 1 phần 100 triệu bitcoin và có thể lập thành 1 giao dịch.

Đánh giá