Follow Tiendientu on Telegram

Golem project là gì?

Satoshi Nakatomoon 04/05/2017

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu-golen-project-001
Dự án Golem (Golem Project) nắm giữ rất nhiều giá trị tiềm năng trong tương lai, nó sẽ tạo ra một website phân quyền đáng tin cậy và hiệu quả. Việc kết hợp sức mạnh của máy tính khắp thế giới sẽ mang lại tất cả các nguồn phần cứng cần thiết.

Dự án Golem là gì?

Đây không phải lần đầu tiên các nhà phát triển đã đưa ra giải pháp nhằm tạo ra một Internet phân quyền và tốt hơn. Trong hiện tại, hầu hết các giao thức internet đều được thực hiện thông qua các server, các trang trại tính toán, hoặc kể cả các siêu máy tính, việc này sẽ tạo ra các điểm thất bại trong tương lai.
tiendientu-golen-project-002
Dự án Golem, trong khi vẫn ở những bước đầu, mong muốn phân quyền Web mà chúng ta đã biết, bằng cách sử dụng phần cứng của tất cả máy tính khắp nơi trên thế giới. Việc làm này sẽ tạo ra một World Wide Web phân quyền một cách hiệu quả, vì các máy tính có thể đáp ứng tất cả các phần cứng cần thiết để thay thế những nhược điểm quan trọng. Hoặc là, như đội ngũ nói rằng, họ sẽ tạo ra “siêu máy tính toàn cầu”.

Golem Project mở ra những cơ hội đầy thú vị trong nhiều ngành công nghiệp

Tầm nhìn của những nhà phát triển dự án Golem là sẽ thành lập nên mạng lưới ngang hàng thực sự, được tạo ra và hỗ trợ bởi tất cả các máy tính đang chạy ứng dụng Golem. Một trong những lợi ích của ứng dụng này là cách bất cứ ai cũng đều có thể sử dụng Golem App để gửi task tính toán đến mạng lưới, hoặc cho người khác mượn máy trong mạng lưới.
Không có task nào là quá khó để giải quyết với Golem Project, miễn là nó có thể được phân phối. Việc này mở ra những cơ hội đầy thú vị trong nhiều ngành công nghiệp, từ khoa học cho đến kinh doanh, nghệ thuật và cả thị trường chứng khoán. Khả năng “học” của máy đã đạt được rất nhiều từ khái niệm này, giả định rằng các nhà phát triển có thể tạo ra thành công cho dự án Golem trong thời gian dài.
Trong số những thuộc tính chính được cung cấp bởi Golem có mạng lưới ngang hàng, hệ thống danh tiếng, hệ thống giao dịch, và sự tính toán task. Với mong đợi hệ thống thanh toán dựa trên Ethereum cũng cần được giới thiệu. Người dùng yêu cầu khả năng tính toán sẽ được liên kết với nhà cung cấp, và việc thanh toán với số lượng ít (nano payment) sẽ được hoàn thành thông qua ETH.

Những nhà phát triển muốn nền tảng Golem Project có thể dễ dàng được tích hợp với các giải pháp khác

Whitepaper của Golem Project giải thích về quyết định này như sau:

Ethereum không giải quyết tất cả vấn đề của chúng tôi. Ví dụ, nó cung cấp sự tin tưởng nhưng không phải là sự bảo mật, từ khi tất cả các dữ liệu trong hệ thống Ethereum công khai (để tất cả mọi người có thể xác nhận giao dịch). Điều đó sẽ là một trở ngại trong việc hoàn thiện kế hoạch thanh toán phức tạp hơn. Ví dụ, một giao thức xổ số có thể bắt buộc yêu cầu node và tất cả các node tính toán để chọn ra giá trị bí mật có thể sẽ được sử dụng sau đó để xác định người thắng xổ số. Những giá trị này có thể được tạo ra bên ngoài Ethereum, việc đó khiến cho các node yêu cầu có được khả năng khám phá ra giá trị bí mật, từ đó làm cho xổ số không còn công bằng nữa.”

Một điều được xác nhận từ các nhà phát triển chính là khả năng mở rộng, vấn đề đã và đang xuất hiện trong các cuộc tranh luận về Bitcoin Ethereum. Việc kết nối “hàng triệu trạm làm việc sử dụng nguyên lý P2P” nghe có vẻ như là một phương pháp tốt trong whitepaper, nhưng thực ra tính năng quan trọng như vậy trong thế giới thực sẽ đặt ra nhiều thách thức.
Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, những nhà phát triển Golem Project muốn cho phép nền tảng có thể dễ dàng được tích hợp với các giải pháp khác. Theo website, dự án này cung cấp hỗ trợ cho rất nhiều ngôn ngữ lập trình, cho phép các nhà phát triển tích hợp giao thức này với ứng dụng của họ.
[Nguồn: news.bitcoin – 4.5.2017] 
Tia – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org