Follow Tiendientu on Telegram

Grayscale đã mua gần 33% lượng Bitcoin được đào trong 100 ngày qua

Tris 19/05/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Grayscale Investments, quỹ quản lý tài sản kỹ thuật số, đã tăng thêm hơn 60,000 BTC trong vòng 100 ngày qua, tương đương 1/3 tổng số Bitcoin được đào trong khoảng thời gian này. 

grayscale-da-mua-gan-33-luong-bitcoin-duoc-dao-trong-100-ngay-qua

Grayscale tăng số lượng Bitcoin nắm giữ

Theo một báo cáo độc lập trên Reddit, số lượng BTC do Grayscale nắm giữ đã tăng từ 283,192 vào ngày 7/2/2020 lên 343,594 vào ngày 17/5/2020. Vào ngày 15/5/2020, số tài sản do công ty này quản lý trị giá tương đương 3,3 triệu USD.

Ước tính, con số hơn 60,000 BTC trong vòng 100 ngày tương đương với 33-34% Bitcoin mới được đào lên trong thời gian đó.

Nguồn: Reddit.

Trong khi đó, từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2019, số Bitcoin Grayscale nắm giữ chỉ tăng khoảng 30,000 BTC. Sau đó, tốc độ mua vào của Quỹ này mới bắt đầu tăng từ năm 2019 sang năm 2020. Trong 10 tháng từ giữa tháng 7/2019 đến tháng 5/2019, số lượng Bitcoin của Grayscale tăng thêm 80.000 coin.

Các con số kể trên khiến cho lượng mua vào hơn 60,000 BTC trong vòng 100 ngày qua càng trở nên đáng chú ý hơn. Một giả định cho rằng Bitcoin Halving có thể là chất xúc tác mạnh mẽ của hành động mua vào này. Cơ sở là lượng Bitcoin mua vào tăng ồ ạt bắt đầu vào cuối tháng Tư, chỉ vài tuần trước khi Halving diễn ra.

Nhà đầu tư tổ chức ngày càng hứng thú với tiền mã hóa?

Báo cáo Tài sản Kỹ thuật số Grayscale cho thấy trong nửa đầu năm 2018 có đến 56% khách hàng của quỹ là các nhà đầu tư tổ chức. Đến báo cáo Q1/2020, số lượng nhà đầu tư tổ chức đã tăng lên đến 88%.

Ngoài ra, vào tháng Tư, Ethereum Trust của Grayscale đã mua hơn 50% tổng số Ether được đào trong năm 2020.

Tuy sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức chưa thể khẳng định thành công của Bitcoin, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy tiền mã hóa đã thoát khỏi cái nhìn tiêu cực, những đánh giá xấu xa như “lừa đảo”, “công cụ của tội phạm”…

Giá BTC hiện tại:

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org