Follow Tiendientu on Telegram

Grayscale tiếp tục mua gần 140 triệu USD tiền Bitcoin

Tris 06/12/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Grayscale, nhà quản lý quỹ Bitcoin Trust, Ethereum Trust và nhiều quỹ tài sản mã hóa khác, đã mua thêm một lượng Bitcoin trị giá 140 triệu USD trong vòng 24 giờ qua.

Cụ thể, trong một ngày qua, Grayscale đã mua thêm 7.188 BTC. Trong khi đó, vào tuần trước, tổ chức này đã mua thêm hơn 14.000 BTC. Và trong tháng trước, 64.832 BTC với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ USD là số BTC mà Grayscale đã đưa thêm vào danh mục đầu tư của mình.

Grayscale đã mua thêm 7.000 BTC chỉ trong 24 giờ qua. Nguồn: Bybt.

Trong khi đó, thợ đào (miner) chỉ khai thác thêm 27.881 BTC trong cả tháng 11, nghĩa là bằng một nửa số Bitcoin mà Grayscale đã mua trong tháng. Có thể nói, Grayscale là tổ chức đầu tư đang có sức ảnh hưởng rất lớn trên thị trường tiền mã hóa.

Là tổ chức quản lý tài sản mã hóa tập trung chủ yếu vào Bitcoin, Grayscale thực hiện các giao dịch mua Bitcoin khổng lồ này khi khách hàng của họ muốn gia tăng nhu cầu đầu tư.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org