Follow Tiendientu on Telegram

Hardfork Ethereum Classic (ETC)

Hard fork Atlantis của Ethereum Classic có gì đặc sắc?

When Lambor 27/08/2019

 Network Ethereum Classic (ETC) sắp tới sẽ hard fork tại block thứ 8.772.000. Dự kiến fork sẽ diễn ra trong vòng một tiếng, từ 19:00 – 20:00 ngày 13/09/2019.


Miner, sàn giao dịch, user cần làm gì trước hard fork?

Để đảm bảo hard fork thành công, user cần nâng cấp lên phiên bản tương thích. Thông số kỹ thuật được đề xuất cho hard fork đang được triển khai trên các máy client như sau:

  • Classic-Geth, phiên bản 6.0.8- ổn định trở lên.
  • Multi-Geth, phiên bản 1.9.2- ổn định trở lên.
  • Parity, phiên bản 2.5.6 – ổn định trở lên.

Hard fork Ethereum Classic Atlantis

Hard fork là một thay đổi đối với giao thức Ethereum Classic, tạo ra các quy tắc mới để cải thiện hệ thống. Các thay đổi giao thức được kích hoạt tại một số block cụ thể. Tất cả các client Ethereum Classic cần nâng cấp. Nếu không, bạn sẽ bị mắc kẹt trên một chain không tương thích theo các quy tắc cũ.

tiendientu.org-hard-fork-atlantis-cua-ethereum-classic[1]
Network Ethereum Classic (ETC) sắp tới sẽ hard fork Atlantis tại block thứ 8.772.000.

Atlantis là gì?

Atlantis là kế hoạch nâng cấp giao thức Ethereum Classics, diễn ra ở block thứ 8.772.000. Hard fork Atlantis sẽ triển khai giao thức Byzantium của Ethereum cùng Spquil Dragon lên network Ethereum Classic. Những cải tiến kỹ thuật này đã được chấp thuận, bạn có thể tìm thấy chúng tại ECIP-1054.

Hard fork Atlantis có những thay đổi gì?

Các nâng cấp bao gồm:

• Bổ sung REVERT, opcode, cho phép xử lý lỗi mà không tiêu tốn hết gas (EIP 140).
• Các ghi nhận giao dịch hiện bao gồm thông số trạng thái để biểu thị thành công hay thất bại (EIP 658).
• Phép cộng đường cong elip, phép nhân vô hướng trên alt_bn128 (EIP 196) và kiểm tra ghép nối (EIP 197), chấp nhận ZK-Snarks cùng những thuật toán khác.
• Hỗ trợ lũy thừa mô đun số nguyên lớn (EIP 198), cho phép xác minh chữ ký RSA và các ứng dụng khác.
• Hỗ trợ cho các giá trị trả về có độ dài thay đổi (EIP 211).
• Bổ sung opcode STATICCALL, cho phép các lệnh gọi không thay đổi trạng thái sang các hợp đồng khác (EIP 214).
• Thay đổi công thức điều chỉnh độ khó để nhận các uncles block vào tài khoản (EIP 100).

tiendientu.org-hard-fork-atlantis-cua-ethereum-classic[2]
Các nhà phát triển dApp nên lưu ý, cách phát hiện các giao dịch thất bại sẽ thay đổi khi nâng cấp Altantis.

Điều gì xảy ra nếu có sự cố?

Trong trường hợp phát hiện ra lỗi nghiêm trọng, bạn có thể thông tin ngay đến đội ngũ ETC qua các kênh sau:

Đặc biệt, các nhà phát triển dApp nên lưu ý, cách phát hiện các giao dịch thất bại sẽ thay đổi khi nâng cấp Altantis. Thay đổi này sẽ xảy ra với các hợp đồng được tạo trước khi hard fork Atlantis thực hiện. Sau hard fork, eth.getTransactionRecECIPt sẽ trở về trạng thái “field” (status field). Status field thường có giá trị bằng 0 khi giao dịch thất bại và 1 khi giao dịch thành công.

Tại thời điểm tiendientu.org thực hiện bài viết, giá ETC đang dao động quanh mức 7.14 USD, tăng hơn 28% trong bảy ngày qua.

tiendientu.org