Follow Tiendientu on Telegram

HardFork Qtum đầu tiên đã đi vào hoạt động

Abraham 18/10/2019

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Blockchain sử dụng thuật toán đồng thuận Proof-of-Stake (PoS) là Qtum vừa trải qua đợt hardfork đầu tiên, cập nhật mạng lưới lên Qtum 2.0.


Một nâng cấp lớn của mạng lưới Qtum

Theo thông báo vào ngày 17/10, Qtum blockchain đã thực hiện hardfork đầu tiên như dự kiến.

Cụ thể, hardfork đã xảy ra ở block thứ 466.600, nâng cấp mạng lưới Qtum để mở khóa một số tính năng quan trọng như hợp đồng thông minh (smart contract) và cải tiến khoảng cách block.

tiendientu.org-hardfork-qtum-1
Qtum đã có hardfork đầu tiên thành công.

Theo Qtum Insight, số lượng block trên blockchain Qtum đã vượt qua con số 466.600 block, lên tới 466.621 tại thời điểm đưa tin.

Hardfork Qtum kích hoạt 4 QIP

Như Qtum đã công bố trước đây, mục đích của hardfork là nâng cấp blockchain Qtum, không phải để chia tách ra một chain mới.

Cụ thể, Qtum 2.0 kích hoạt bốn Đề xuất cải tiến Qtum (gọi tắt là QIP). Những đề xuất này giới thiệu một số cải tiến về hiệu suất và tính năng mới cho blockchain.

tiendientu.org-hardfork-qtum-2
tiendientu.org-hardfork-qtum-2

Những QIP đó gồm:

QIP-5: Thêm xác minh chữ ký vào tập lệnh đầu ra của giao dịch hợp đồng.

QIP-6: Thêm hợp đồng được biên dịch trước btc_ecrecover vào Qtum EVM.

QIP-7: Nâng cấp Qtum EVM lên Ethereum EVM Constantinople mới nhất.

QIP-9: Sửa đổi thuật toán điều chỉnh độ khó để làm cho thời gian tạo block ổn định hơn.

Qtum khuyến nghị người dùng nên cập nhật lên phiên bản 0.18.1 càng sớm càng tốt, vì các tính năng mới đã được kích hoạt tự động kể từ block 466.600. Người dùng gửi hoặc staking QTUM bằng ví phiên bản cũ sau khi hardfork sẽ bị mất tiền tạm thời.

Giá QTUM không mấy biến động

Tại thời điểm tiendientu.org đưa tin, QTUM là đồng coin lớn thứ 36 theo vốn hóa thị trường, trị giá khoảng 160 triệu Đô. Trong vòng 24 giờ qua, giá QTUM chỉ tăng 1%, hiện đang giao dịch quanh 1,67 USD.

Giá QTUM hiện tại:

Như đã đưa tin, vào ngày 23/9, EOS – cryptocurrency lớn thứ 7 thị trường – đã thực hiện thành công đợt hardfork đầu tiên của mình.

Giá EOS hiện tại:

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org