Follow Tiendientu on Telegram

Hiểu thêm về Hard fork và Soft fork trước khi BIP148 thi hành vào ngày 1.8

Satoshi Nakatomoon 18/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Tổng quan:

  • Với đề án cải thiện Bitcoin được biết đến với cái tên Bitcoin Improvement Proposal (BIP) 148, Bitcoin sẽ trải qua quá trình kích hoạt soft fork của người dùng vào ngày 1.8 tới đây.
  • Có ba kết quả có khả năng xảy ra đối với soft fork này, mặc dù chính xác kết quả vẫn chưa chắc chắn vì còn phụ thuộc vào các động thái các node trên network.
  • Trong tình huống kịch bản xấu nhất, BIP148 có thể làm Bitcoin phân tách chuỗi thành hai Blockchain riêng biệt, một có Segwit được kích hoạt và cái còn lại thì không có.

 

Trước khi bắt đầu, hãy cùng giải thích về một số thuật ngữ để giúp bạn có thể dễ dàng có được cái nhìn tổng quát hơn về những gì sẽ xảy ra vào ngày 1.8.

Hard Fork: là một sự phân kì vĩnh viễn trên Blockchain, xảy ra khi các node không được nâng cấp không thể xác nhận các Block được tạo ra bởi các node được cập nhật đang theo sát các quy định xác thực dành cho Block mới. Điều này xảy ra do sự thay đổi trong giao thức Blockchain, từ đó khiến các block/giao dịch được xác thực, và điều này bắt buộc tất cả các node của người dùng phải nâng cấp đến phiên bản mới nhất trên giao thức. Đây là điều tất yếu để tạo ra fork trên Blockchain, một hướng sẽ đi theo con đường mới, nâng cấp Blockchain, và một hướng còn lại sẽ tiếp tục đi con đường cũ. Nói chung, sau một khoảng thời gian ngắn, những người lựa chọn con đường cũ sẽ nhận ra rằng phiên bản Blockchain của mình đang lỗi thời hoặc không liên quan, họ cũng sẽ nâng cấp lên phiên bản mới nhất mà thôi.
Soft fork: Đây là sự thay đổi cho giao thức Bitcoin trong khi các block/giao dịch xác thực trước đây đang không được xác nhận, và phần còn lại của các block/giao dịch thì vẫn có thể xác thực. Các node cũ vẫn sẽ nhìn nhận các block mới được xác thực. Soft fork không bắt buộc bất kì node cũ nào phải cập nhật vì các quy tắc fork mới cũng vẫn tuân theo các quy định cũ, do đó các khách hàng cũ có thể chấp nhận điều này. Loại fork này chỉ bắt buộc đa số miner nâng cấp nhằm thực hiện quy tắc mới.

 

[Nguồn: seekingalpha-Tiendientu.org]
Follow Tiendientu on Telegram