Follow Tiendientu on Telegram

Hiểu về UAHF: Kế hoạch dự phòng chống lại UASF (BIP148)

Quyết Huỳnh 21/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

 

 

Các định nghĩa:

UASF (tên đầy đủ: User Activated Soft Fork) – người dùng kích hoạt Soft Fork. Nhà phát triển thêm quy tắc bắt buộc để thay đổi node phần mềm, làm mất hiệu lực một số Block hợp lệ trước đây sau ngày “flag day”. Phương pháp này không đòi hỏi các mining chính hỗ trợ hay kích hoạt một chuỗi chia tách. Đề xuất UASF dự định thực hiện một cuộc tấn công 51% chống lại với Blockchain (đang hoạt động kinh tế hiện nay), và cuộc tấn công này được gọi là “Wipe Out”.

UAHF (tên đầy đủ: User Activated Hard Fork) – người dùng kích hoạt Hard Fork. Các nhà phát triển thêm một quy tắc bắt buộc để thay đổi các node phần mềm. Những thay đổi này làm cho các Block không hợp lệ trước đây trở nên hợp lệ sau ngày “flag day”, không yêu cầu phần lớn hashpower phải được thực hiện. Các node với các thay đổi quy tắc sẽ theo chuỗi này với bất kỳ hashrate. Đề xuất UAHF là một sự khởi đầu hòa bình và tự nguyện của các thành viên trong các cộng đồng khác nhau, những người có ý kiến hoặc tầm nhìn khác nhau, và UAHF không dùng để tấn công các Blockchain khác, ngay cả khi chuỗi UAHF có tỷ lệ hashrate cao hơn.

Node BIP148: một node Bitcoin đã thực hiện BIP148 để thay đổi quy tắc đồng thuận.

Chuỗi BIP148: một Blockchain có giá trị theo quy định của BIP148 thay đổi quy tắc đồng thuận. BIP148 là một loại UASF.

Chuỗi gốc: Blockchain sử dụng quy tắc đồng thuận, đang dùng ngày nay.

Wipe Out: Nếu chuỗi UASF được kích hoạt và nếu chuỗi UASF đạt được tỷ lệ hashrate lớn, sau đó các node theo chuỗi gốc sẽ tổ chức lại và bắt đầu theo chuỗi UASF. Trong một sự kiện như vậy, một số lượng đáng kể các hồ sơ giao dịch tài chính sẽ biến mất. Đây là một nguy cơ mà các node UASF áp đặt lên các node có ý định theo chuỗi gốc. Ngược lại, một node UAHF không đe doạ các node theo quy tắc khác.

Bit 1: Bit phiên bản BIP9 trong một header Block được sử dụng để báo hiệu cho việc kích hoạt SegWit.

Nguy cơ trì trệ: Một Blockchain mà không có hỗ trợ mining có thể ngừng được mở rộng, vì các miner được khuyến khích thấp. Một Fork UASF thiếu sẽ có nguy cơ về một sự trì trệ vĩnh cửu.

 

Tiểu sử

Vào ngày 24.5.2017, phần lớn thành phần kinh tế quan trọng, hơn 80% toàn bộ hashpower và 80% phần mềm mã nguồn giao dịch và các dịch vụ giao dịch của ngành công nghiệp Bitcoin đã đạt được thỏa thuận tại New York (New York Agreement) có các bước đi hữu hình nhằm tạo ra Bitcoin trong tương lai gần. Đại diện của Bitcoin Core đã từ chối lời mời tham dự cuộc họp này. Thoả thuận này là điều gì đó khó khăn của những ai tin tưởng vào Bitcoin và những doanh nhân hoặc nhà đầu tư mạnh về tài chính có quan tâm mạnh mẽ trong việc mở rộng mạng lưới Bitcoin.

Một dự án phần mềm với BTC1, đề cập đến trong New York Agreement, đã được phát triển tích cực và có khả năng sẽ cung cấp một kế hoạch thay đổi quy tắc đồng thuận gọi là SegWit2x. Phiên bản code Alpha được phát hành vào ngày 16.6 và mọi thứ vẫn đang trong lịch trình.

Theo thỏa thuận, phong trào astroturfing UASF (BIP148) tiếp tục truyền bá trên các diễn đàn, nhưng bị một vài cá nhân kiểm duyệt các bài viết . Nhiều nhà phát triển phần mềm Bitcoin Core cũng được đặt nghi vấn là những cá nhân này. BIP148 đặt ra một nguy cơ lớn cho hệ sinh thái Bitcoin, nên Bitmain đang chuẩn bị một kế hoạch dự phòng để bảo vệ những hoạt động kinh tế của Blockchain Bitcoin để tránh khỏi mối đe dọa này.

Các nhà phát triển phần mềm Bitcoin Core phản đối thoải thuận New York Agreement.

Bitmain cũng phải chuẩn bị cho những rủi ro mà UASF đem đến cho network Bitcoin. Thỏa thuận ở New York là rất bảo thủ và nhằm mục đích đưa hòa bình trong cộng đồng Bitcoin vào cách giải quyết vấn đề một cách tự nhiên nhưng thực tế ép buộc. Nếu cách nào đó thỏa thuận New York không thể ngăn chặn được sự phân chia chuỗi thì Bitmain đã có những bước chuẩn bị trước.

 

Bitmain thông báo kế hoạch dự phòng UAHF cho UASF/BIP148

Tại sao Bitmain cần một kế hoạch dự phòng chống lại BIP148

Theo BIP148, khi chuỗi MTP kết thúc vào thứ 3, ngày 1.8.2017, 12:00:00 AM giờ GMT, các node BIP148 sẽ bắt đầu các Block Bitcoin đơn lẻ không báo hiệu Bit 1 tại thời điểm fork của UASF. Thay đổi quy tắc đồng thuận này làm cho “quy tắc nhỏ hơn” so với chuỗi gốc trước khi kích hoạt BIP148. Các node BIP148 sẽ đi theo chuỗi BIP148 mới nếu có bất kỳ hashpower > 0 hỗ trợ BIP148; Nếu tỷ lệ hash ủng hộ chuỗi là 0, node BIP148 sẽ tìm thấy chuỗi không được mở rộng.

Nếu có hashpower hỗ trợ chuỗi BIP148 thì không cần phải có một hashrate chính nào để cho phép chuỗi được mở rộng. Ngay cả khi chỉ có một người tự giải quyết hash, nếu cho đủ thời gian chuỗi BIP148 có thể được mở rộng thêm một Block khác. Theo phân phối hashrate hiện tại, một số nhà pool mining nổi tiếng đã tuyên bố sẽ hỗ trợ UASF bằng cách cho phép các miner lựa chọn, mặc dù tổng hashrate không đủ để đại diện cho đa số. Vì vậy, network Bitcoin có nguy cơ bị chia tách vào ngày 1.8.2017.

BIP148 rất nguy hiểm đối với các sàn giao dịch và công ty dịch vụ Bitcoin. Không có dấu hiệu hỗ trợ mang tính kinh tế quan trọng sau khi kích hoạt BIP148 và đó là vấn đề, sự hỗ trợ kinh tế chắc chắn sẽ dựa trên sự đầu cơ. Hoạt động mining phía sau một chuỗi UASF có thể dừng lại mà không báo trước, và các nhà đầu tư tham gia vào mua do tác động tuyên truyền của BIP148 thì có thể mất trắng khoản đầu tư. Bất kỳ sàn giao dịch nào quyết định hỗ trợ token UASF thì sau một fork cần phải xem xét rủi ro.

Không có replay protection trong một chuỗi BIP148. Các giao dịch sẽ được phát trên cả hai chuỗi và không thể ngăn cản người dùng xác nhận trên cả hai chuỗi. Sàn giao dịch phải dừng rút/ nạp coin tại một forking trong một thời gian, và triển khai các phương pháp phân tách coin.

Chuỗi UASF gây nguy cơ làm chuỗi gốc bị xóa sổ. Nếu không có kế hoạch dự phòng, tất cả các hoạt động kinh tế xảy ra trên chuỗi gốc sau khi kích hoạt UASF sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ. Điều này gây hậu quả thảm khốc cho toàn bộ hệ sinh thái Bitcoin. UASF là một cuộc tấn công chống lại những người dùng và những doanh nghiệp không đồng ý kích hoạt SegWit theo thời điểm quy định mà không tăng kích thước Block, đây là một điều khoản rất quan trọng trong hiệp định Hồng Kông do cộng đồng Bitcoin toàn cầu đưa ra vào tháng 2.2016.

 

Theo Reorg Protection

Xác suất (P) mà chuỗi Block lớn quay trở lại chuỗi Block nhỏ P = (q / p) ^ 2

Trong đó:
 p là một phần của hashpower chuỗi Block lớn
q là một phần của hashpower còn lại trên Block nhỏ.
Với 75% hashpower hỗ trợ các Block lớn hơn, xác suất của một Reorg là 11%.

 

Kế hoạch bảo vệ

Thời gian kích hoạt được thiết lập. Bitmain sẽ tiến hành hardfork trong 12 giờ 20 phút muộn hơn UASF. Dấu timestamp sẽ là 1501590000.

Block Fork có quy tắc “must be big” với kích thước Block của Block Fork phải lớn hơn 1.000.000 Byte. Block Fork có nghĩa là Block đầu tiên thông qua sự thay đổi quy tắc đồng thuận.

Network Bitcoin sẽ chấp nhận Block mà kích thước nhỏ hơn 8MB và các miner sẽ làm mềm giới hạn kích thước Block để nhỏ hơn 2MB.

Sẽ có một quy tắc SortFork được thêm vào giao thức để giới hạn sigops trên mỗi giao dịch là 20K.

Kích thước Block sẽ không phải là một phần của luật đồng thuận được hard-code trong tương lai sau khi Block fork. Những miner sẽ tạo ra các Block lớn sẽ bị phạt bằng các biện pháp khuyến khích kinh tế, nhưng không giới hạn kích thước Block.

Sẽ có phát lại attrack protection có sẵn cho các sàn giao dịch và nhà phát triển ví.

Bitmain sẽ sử dụng một số hashrate của Bitmain và làm việc với cộng đồng nhà phát triển để có một kế hoạch dự phòng dựa trên UAHF. Bitmain sẽ phát triển các lựa chọn cho các miner tự nguyện tham gia vào UAHF.

Bitmain sẽ khai thác chuỗi ít nhất trong 72 giờ sau kích hoạt BIP148 với tỷ lệ hashpower cần thiết cho các hoạt động mining của Bitmain.

Bitmain có thể không phát hành ngay các Block đã được mining vào network Bitcoin trừ khi có trường hợp bị đòi hỏi, có nghĩa là Bitmain sẽ mining chuỗi cá nhân đầu tiên. Bitmain dự định trong các tình huống sau đây để giải phóng Block được mining cho công chúng:

1. Chuỗi BIP148 được kích hoạt và sau đó nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ ngành công nghiệp mining, sau khi BIP148 đã chia thành công chuỗi;

2. Tâm lý thị trường đối với một hardfork có Block lớn là mạnh mẽ, và lý do kinh tế nên thúc đẩy các mining Block, ví dụ tỷ lệ sàn giao dịch ủng hộ Block lớn.

3. Nếu đã có một số lượng lớn các miner mining chuỗi Block lớn và Bitmain quyết định là hợp lý để Bitmain mining trên chuỗi đó. Trong trường hợp này, Bitmain sẽ xem xét việc tham gia vào chuỗi đó và từ bỏ chuỗi cá nhân để chuỗi công cộng UAHF không bị nguy cơ tái tổ chức.

Một khi Bitmain bắt đầu mining một chuỗi UAHF công khai, các miner sẽ mining chuỗi đó một cách kiên trì và bỏ qua các ưu đãi về kinh tế ngắn hạn. Bitmain tin một lộ trình gồm tùy chọn điều chỉnh kích thước Block sẽ phục vụ người dùng tốt hơn nên sẽ thu hút được giá trị của thị trường cao hơn trong thời gian dài hạn. Mạng lưới kinh tế sẽ mở rộng nhanh hơn, và tỷ lệ thắng sẽ cao hơn trong thị trường đầy cạnh tranh.

Bitmain chia sẻ niềm tin với một số Bitcoiner rất sớm, với việc phân quyền có nghĩa là hơn 1 tỷ người ở 200 quốc gia đang sử dụng Bitcoin làm tài sản tiết kiệm và network thanh toán và bao gồm hàng trăm nghìn dịch vụ Bitcoin, thương nhân, nhà phát triển phần mềm. Bitmain không tin mạnh lưới phân quyền có thể là giới hạn kích thước Block 1MB hoặc có trách nhiệm hạn chế kích thước Block để Raspberry Pi có thể chạy toàn bộ node với phí cho mỗi giao dịch Bitcoin cao hơn so với thu nhập hàng ngày ở hầu hết các nước đang phát triển. Bitcoin cần cung cấp cho mọi người một giải pháp thay thế để phát triển mà không phụ thuộc vào các cơ quan quyền lực nào có thể tính phí giap dịch lên đến 100 USD /giao dịch.

Phát triển phần mềm

Hiện tại, có ít nhất 3 nhóm phát triển Client làm việc trên code của spec. Tất cả đều muốn giữ im lặng và tránh xa truyền thông. Họ sẽ tự lộ diện khi cảm thấy sẵn sàng. Người dùng sẽ có thể cài đặt phần mềm và quyết định tham gia UAHF.

Các phần mềm đã có sẵn sàng trước ngày 1.7, và do đó nó còn trên testnet.

 

Lộ trình trong tương lai

Nếu New York Agreement được kích hoạt

Bitmain mong muốn New York Agreement sẽ được phát triển và thực hiện tốt. Đó là hy vọng cuối cùng của Bitcoin tránh được với mối đe dọa từ BIP148. Bitmain sẽ cố gắng hết sức để triển khai và kích hoạt hiệp đình càng sớm càng tốt.

Nếu BIP148 kích hoạt

Sau đó, UAHF sẽ cùng chung sống với UASF trong cùng một ngày. Chuỗi UAHF sẽ bảo vệ các giao dịch kinh tế có nguy cơ tái tổ chức vì UASF.

Sau đó, Bitmain sẽ hỗ trợ kích hoạt SegWit trên chuỗi UAHF nếu không có rủi ro về bằng sáng chế liên quan đến SegWit và nếu tỷ lệ chiết khấu tùy vào phân đoạn dự liệu witness bị xóa. Một SegWit không có tỷ lệ chiết khấu tự tạo ra sẽ xử lý các giao dịch cũ một cách công bằng. Nó cũng sẽ giúp hiệu quả nâng cao năng lực của SegWit so với tỷ lệ chiết khấu. Bitmain sẽ thúc đẩy và khuyến khích thay đổi code, trong các Block chính hoặc trong các Block mở rộng, làm cho Lightning Network chạy an toàn hơn và đáng tin cậy hơn phiên bản hiện tại SegWit của Bitcoin Core.

Các Block mở rộng sẽ được phát triển như một framework để khuyến khích các nhóm phát triển nhiều giao thức để đem đến nhiều đổi mới và khả năng cho giao thức Bitcoin. Một số sáng kiến quan trọng nhưng tích cực có thể được giới thiệu mà không ảnh hưởng đến tất cả người dùng Bitcoin hoặc các công ty dịch vụ Bitcoin trên toàn thế giới. Điều này sẽ thúc đẩy sự đổi mới của giao thức Bitcoin. Sidechain cũng sẽ được khuyến khích sau khi các vấn đề bảo mật liên quan đã được xem xét bởi cộng đồng kỹ thuật. Những miner thực sự hy vọng Bitcoin sẽ thành công.

Cần thúc đẩy một dịch vụ an ninh SPV mới bởi các nút hoàn chỉnh, và các nghiên cứu và thư viện tương thích với mô hình SPV cũng cần được thúc đẩy trong các nhà phát triển ví.

Nếu Bitcoin có thể kết hợp Bitcoin NG của Emin và Lumino của Sergio, thì việc tăng băng thông của mạng Bitcoin hiện tại lên đến 100x với kích thước khoảng 100KB nhưng với tần số tạo ra Block cao hơn. Bitcoin NG ban đầu là một đề xuất hardfork, nhưng chúng tôi có thể sorffork vào giao thức với khuôn khổ Block mở rộng. Đồng thời, RootStock, đồng sáng lập và cũng là nhà phát minh Lumino, cũng đang cố gắng triển khai Lumino trên RootStock. Lumino sẽ làm việc hoàn hảo với Lightning Network. Sẽ rất thú vị khi thấy triển khai này sẽ đưa Lumino vào sản xuất đầu tiên.

Schnorr Signature cũng đang trong giai đoạn xem xét lại.

Tăng cường đa dạng hóa phát triển khách hàng. Defensive Consensus đang được phát triển và sẽ giúp ngành công nghiệp mining. Defensive Consensus sẽ giúp mạng Bitcoin hoạt động an toàn khi có nhiều triển khai làm việc cùng lúc.

Có và sẽ cải tiến tốt khác trong cộng đồng Bitcoin chưa được đề bạt cũng vì lý do khác nhau. Chúng tôi cố gắng tích cực làm việc với những đổi mới đó.

BUIP056 sẽ được phát triển để quản lý vấn đề kích thước Block trước khi mô hình quản lý – tính toán Block hoàn toàn tự động và được chấp nhận rộng rãi. Như đã nêu trong những năm qua của cuộc tranh luận, miner đã chứng tỏ là rất bảo thủ và sẵn sàng làm việc với cộng đồng kinh tế rộng lớn hơn.

Lộ trình thô của quy mô tăng Block trong vài năm tới là dưới đây.

Các Block yếu sẽ phải được xây dựng và triển khai, trước khi tăng kích thước Block lên 8MB.

Video đề xuất:

Ở Trung Quốc, thanh toán điện tử hè phố đang là xu hướng hàng đầu. Rồi đây xã hội Trung Quốc sẽ dần tiến đến xã hội không cần tiền mặt như các nước phát triển.P/S1: Việt Nam đang là quốc gia sử dụng tiền mặt hàng đầu thế giới.P/S2: PTT Vũ Đức Đam nói rằng: – "Thay đổi thói quen tiền mặt, đất nước phát triển nhanh hơn"- "GDP tăng 1% nếu thanh toán điện tử chiếm 90%"

Posted by Tiền điện tử on Saturday, 24 June 2017

Xem thêm:

Jack – tiendientu.org – 21.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org