Follow Tiendientu on Telegram

Hơn 1,1 triệu ETH đang được stake trên mạng thử nghiệm Medalla của Ethereum 2.0

Piccino 31/08/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Hơn 1,1 triệu ETH thử nghiệm đang được staking trên testnet Medalla của Ethereum 2.0. Các trình xác thực (validator) đang hoạt động cũng đã tăng trên 36.000, với tỷ lệ tham gia là 76%. 

Số ETH trung bình được staking bởi một trình xác thực rơi vào khoảng 32 ETH. Số lượng trình xác thực hiện nay là gần 38.000. Kết quả này xuất hiện trong bối cảnh tổng giá trị tài sản đang được khóa trong các giao thức DeFi tăng lên gần 8 tỷ USD.

Các block đang được liên tục thêm vào, và các trình xác thực đều đặn nhận được phần thưởng từ việc staking ETH trên mạng thử nghiệm.

Đây là một bước tiến quan trọng cho Ethereum khi blockchain công khai này chuyển từ giao thức đồng thuận Proo-of-work (PoW) sang Proof-of-stake (PoS). Vì thế, Ethereum sẽ cần nhiều thời gian để người dùng và cộng đồng có thể làm quen với hoạt động của thiết lập mới.

Quan trọng, khi chuyển sang mainnet, an ninh và hiệu suất của Ethereum sẽ được cải thiện đáng kể.

Giá ETH hiện tại:

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org