Follow Tiendientu on Telegram

IOTA chuẩn bị nâng cấp mainnet, thực hiện 1,000 giao dịch trên giây

Tris 11/08/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Mạng lưới IOTA đang chuẩn bị cho sự ra mắt giai đoạn đầu tiên của Chrysalis – phiên bản IOTA 1.5, trên mainnet vào tuần tới. 

Theo thông báo từ IOTA Foundation, bản nâng cấp này sẽ cho phép mạng lưới thực hiện 1,000 giao dịch trên giây, và thời gian xác nhận giao dịch là 10 giây.

Vào tháng 6, Foundation này cũng đã phát hành phiên bản mới nhất của phần mềm node – Hornet. Đây là bước lót đường cho IOTA 1.5 sau một thử nghiệm do cộng đồng điều khiển với kết quả thu được là mạng lưới chạy ổn định với hơn 150 node tham gia. Thử nghiệm cho thấy rằng mạng được nâng cấp tiêu thụ ít bộ nhớ hơn 10 lần so với phần mềm node trước đó của IOTA.

Trước đó, vào tháng 5, một nhóm truyền thông xã hội phi tập trung có tên Society2 đã bắt đầu làm việc trên khung DeSM dựa trên IOTA. Dự án này hướng đến tạo ra một tiêu chuẩn mới về quyền riêng tư, quyền kiểm soát và khả năng tương tác giữa các nền tảng truyền thông xã hội.

 

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org