Follow Tiendientu on Telegram

Sàn Poloniex

JUST (JST) airdrop cho người nắm giữ Tron (TRX) trên sàn Poloniex

Tris 08/05/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Sàn Poloniex sẽ hỗ trợ phân phối airdrop JUST token cho những người dùng sở hữu ít nhất 100 TRX trên sàn. 

Chương trình airdrop JUST token sẽ diễn ra hàng tháng trên sàn Poloniex, bắt đầu từ ngày 20/5/2020. Tổng số JST token trong lần phân phối airdrop đầu tiên là 217,800,000 JUST (JST), tương đương 2.2% tổng phát hành.

Để nhận được JST, bạn cần để ít nhất 100 TRX trên sàn Poloniex vào lúc 00:00 UTC ngày 20 mỗi tháng. Đây chính là thời điểm Poloniex “snapshot”.

Số lượng JST mỗi người dùng nhận được sẽ tính theo công thức sau:

JST Airdrop = [(Số TRX người dùng có ngay lúc snapshot/ Tổng số TRX người dùng để trên Poloniex lúc snapshot) * Tổng số JST dành cho airdrop trên Poloniex] 

JUST sẽ quy định số lượng JST airdrop cụ thể cho mỗi tháng, và số lượng đó sẽ tăng qua mỗi năm.

Lần đầu: 20/5/2020: 217,800,000 JST;

Từ 20/6/2020 – 20/5/2021 (12 tháng): 237,600,000 JST mỗi tháng;

Từ 20/6/2021 – 20/5/2022 (12 tháng) : 257,400,000 JST mỗi tháng;

Từ 20/6/2022 – 20/10/2022 (5 tháng): 277,200,000 mỗi tháng;

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org