Follow Tiendientu on Telegram

Khối lượng Bitcoin ETP tăng trong tháng 10

Piccino 21/10/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header​​ Khối lượng các sản phẩm giao dịch hóa đổi tiền mã hóa (ETP), theo dõi giá Bitcoin, Ethereum và các đồng coin khác, đã tăng hơn 2,2% trong tháng 10, một báo cáo cho biết. 

Dữ liệu được đưa ra trong bối cảnh sự hứng thú với Bitcoin của các nhà đầu tư tổ chức đang ngày càng được khẳng định. Tháng trước, công ty phần mềm MicroStrategy đã mua 375 triệu đô la trị giá BTC. Trong tháng 10 này, Square đã mua 50 triệu đô la trị giá BTC.

Tuy nhiên, Grayscale, một trong những công ty tiền tiền mã hóa duy nhất chỉ phục vụ riêng cho các nhà đầu tư được công nhận và nhà đâu tư cá nhân, đã chứng kiến ​​sự sụt giảm trong hoạt động kinh doanh, chứng tỏ toàn cảnh thị trường crypto không phải là một bức tranh chỉ có màu hồng.

Nhu cầu Bitcoin ở khối dịch vụ tổ chức gia tăng

Các sản phẩm ETP hàng đầu theo vốn hóa thị trường, bao gồm Bitcoin Trust (5,8 tỷ đô la) và Ethereum Trust (1,25 tỷ đô la) của Grayscale, sản phẩm BTCE của ETC Group (60,1 triệu đô la) và sản phẩm BTCW của Wisdom Tree ở mức 34,5 triệu đô la.

Trong số đó, các thị trường ETP hàng đầu tính theo khối lượng trung bình trong 30 ngày là GBTC/USD của Grayscale (40,9 triệu USD).

ETP có lợi nhuận cao nhất trong 30 ngày qua là Bitcoin ETP của ETC Group (BTCE) ở mức 7,7% và BTCW của WisdomTree là 7,3%. Các sản phẩm này vượt trội hơn so với thị trường giao ngay với lợi nhuận 6,6% so với 30 ngày trước đó.

Trong khi đó, các dịch vụ OTC của Grayscale là GDLC và ETCG đã trải qua mức lỗ lớn nhất trong 30 ngày, với kết quả lần lượt là -19,9% và -17,6%. Báo cáo cho biết “các sản phẩm của Grayscale hoạt động kém hơn so với thị trường”.

Tuy nhiên, xét về vốn hóa thị trường, sản phẩm GBTC Trust Product của Grayscale đại diện cho vốn hóa thị trường cao nhất trong tất cả các sản phẩm ETP với 5,8 tỷ đô la. Tiếp theo là Ethereum Trust Product ETHE với vốn hóa thị trường là 1,25 tỷ đô la.

 

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org