Follow Tiendientu on Telegram

DeFI - Decentralized Finance

Khối lượng giao dịch trên sàn phi tập trung tăng 174% trong tháng 7

Tris 03/08/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Khối lượng giao dịch trên các sàn phi tập trung (DEX) đã thiết lập kỉ lục mới, tăng 174% so với tháng 6. 

Theo Dune Analytics, khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung đã lập kỷ lục cao thứ hai liên tiếp, tăng 174%, từ 1,52 tỉ USD vào tháng 6 lên 4,32 tỉ USD vào tháng 7. Trong đó, 41% khối lượng giao dịch đến từ sàn Uniswap.

Tài chính phi tập trung (DeFi) đã bùng nổ trong vài tháng qua. Số tài sản được khóa trong DeFi đã tăng lên đến hơn 4 tỉ USD. Trong đó, các trường hợp sử dụng phổ biến nhất của DeFi là sàn giao dịch, cho vay, vay.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org