Follow Tiendientu on Telegram

Làng Nhật Bản Nishiawakura tiến hành ICO để khôi phục nền kinh tế

When Lambor 22/11/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Chính quyền địa phương của làng Nhật Bản Nishiawakura ở Okayama Prefecture dự tính tiến hành ICO như một cách để thúc đẩy nền kinh tế. Họ sẽ hợp tác với nhà cung cấp công nghệ Blockchain và phía bên đó sẽ đảm đương công việc kinh doanh. 

Chính quyền của làng Nishiawakura vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch về cách tiến hành ICO. Tuy nhiên, dường như các cơ quan địa phương không quan tâm đến việc sử dụng nền tảng Ethereum và Waves trong ICO. Họ dự tính số tiền thu được từ ICO sẽ dùng để tài trợ cho các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng quan trọng trong làng.

Quan điểm của người Nhật Bản về ICO và các loại tiền tệ số hóa khác

Kế hoạch tiến hành ICO của chính quyền địa phương Nishiawakura cho thấy người dân Nhật Bản khá cởi mở trong mô hình tài chính mới này. Tuy nhiên, hiện tại các hoạt động ICO lại thiếu một khung pháp lý chính thức. Và trong trường hợp xấu nhất, điều này có thể gây trở ngại lớn đến sự thành công của chính quyền Nishiawakura.

Nếu thất bại, Nishiawakura vẫn còn các giải pháp để huy động vốn khác như yêu cầu hỗ trợ từ chính phủ quốc gia và tìm kiếm đầu tư từ khu vực tư nhân.

Video đề xuất: [CoinDaily 21.11.2017]

Xem thêm:

P.Trâm – Theo Cointelegraph

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org